Vissza

Április 1-jétől lehet beiratkozni az általános iskolákbaA 2019-ben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő 2019. április 1-je és április 30-a között köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. A beiratkozás pontos időpontját a járási hivatal közleményben vagy hirdetményben teszi közzé. Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító

 A 2019-ben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő 2019. április 1-je és április 30-a között köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. A beiratkozás pontos időpontját a járási hivatal közleményben vagy hirdetményben teszi közzé. Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a járási hivatal végleges határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.

2019-03-26 | Dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>