Vissza

Hogyan igényelhető vissza a nyelvvizsgadíj és a KRESZ-vizsga díja?Jelentős kedvezmény áll a fiatalok rendelkezésére 2019-ben is: a nyelvvizsga kiadásainak és a KRESZ-vizsgához kapcsolódó költségeknek a viselése terén. Az érettségi vizsgához közeledve sokan szeretnék időben megpróbálni a nyelvvizsga letételét, és szerencsére igen sok fiatalnak ez sikerül is. Az eredményes nyelvvizsga megszerzéséhez anyagi segítség is társul.Jelentős kedvezmény áll a fiatalok rendelkezésére 2019-ben is: a nyelvvizsga kiadásainak és a KRESZ-vizsgához kapcsolódó költségeknek a viselése terén. Az érettségi vizsgához közeledve sokan szeretnék időben megpróbálni a nyelvvizsga letételét, és szerencsére igen sok fiatalnak ez sikerül is. Az eredményes nyelvvizsga megszerzéséhez anyagi segítség is társul, a vizsgadíj visszaigénylésének lehetősége.

Ugyancsak tél végi aktualitás a gépjárművezetői engedély megszerzésének első lépése, a KRESZ-vizsga teljesítése, hogy a tavasz beköszöntével a szabadtéri második lépés, a gyakorlati oktatás is megkezdődhessen. Itt is találunk egy visszaigénylési kedvezményt.

A nyelvvizsga díjára vonatkozó támogatás

Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 503/2017. (XII. 29.) kormányrendelet (a továbbiakban kormányrendelet) hatálybalépésétől, 2018. január 1-jétől lehetőség van a sikeres nyelvvizsga díjához, valamint a térítésköteles emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához, továbbá a honosított nyelvvizsga honosítási díjához nyújtott támogatás igénylésére. A támogatás a 2018. január 1-ét követően letett vizsgákhoz vehető igénybe.

A nyelvvizsga letételének napja a nyelvvizsga-bizonyítványban szereplő vizsganap. A támogatásra való jogosultság megítéléséhez első sikeres nyelvvizsgának minősülő nyelvvizsgatípusokat és a támogatott nyelvek körét részletesen meghatározza a kormányrendelet.

Ki veheti igénybe a támogatást?

A támogatásra az a harmincöt év alatti magyar állampolgár és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39.§ (1) bekezdés a)–h) pontjában meghatározott személy lehet jogosult, aki a sikeres nyelvvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványban szereplő vizsganapon, érettségi bizonyítvány, nyelvvizsga honosítási határozat kiállításának napján a harmincötödik életévét még nem töltötte be.

A támogatás mértéke

A támogatás mértéke a vizsgázó által ténylegesen megfizetett díj, legfeljebb azonban a díjfizetés időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabér (2019-ben 149 000 forint) huszonöt százalékának megfelelő összeg.

Hogyan igényelhető a támogatás?

A támogatás iránti kérelmet elektronikus úton vagy formanyomtatványon a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához kell benyújtani. Mellékelni kell a kérelemhez a vizsgadíj befizetését igazoló, a vizsgázó nevét is tartalmazó számlák másolatát.

Határidő

A támogatás iránti kérelem a nyelvvizsga-bizonyítvány, illetve tanúsítvány, honosítási határozat kiállításának, közlésének időpontjától számított egy éven belül nyújtható be.
Vigyázat! A határidő jogvesztő.

Ügyintézés

A támogatás iránti eljárás költségmentes. A támogatás iránti kérelem elbírálási határideje harminc nap. Az elbírálást követő tizenhárom napon belül fizetik meg a támogatást a kérelmező által megjelölt belföldi pénzforgalmi folyószámlára.

KRESZ-vizsgadíjra vonatkozó támogatás

Az 55/2018. (III. 23.) kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) a közlekedési alapismeretek tanfolyamának és vizsgájának díjához nyújtott támogatás szabályait tartalmazza.

Ki veheti igénybe a támogatást?

A támogatásra az a magyar állampolgár és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39.§ (1) bekezdés a) és c)–h) pontjában meghatározott személy jogosult, aki a kormányrendelet hatálybalépése, azaz 2018. július 1-jét követően tett sikeres közlekedési alapvizsga napján a huszadik életévét még nem töltötte be.

A támogatás mértéke

A támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, legfeljebb azonban huszonötezer forint.

Hogyan igényelhető a támogatás?

A támogatás megállapítása iránti kérelem a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához nyújtandó be elektronikus úton vagy formanyomtatványon. Az eljárás költségmentes.

Határidő

A kérelem a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga letételét követő egy éven belül nyújtható be. Vigyázat! Ez a határidő is jogvesztő.

A kérelemhez feltétlenül őrizzük meg a vizsgadíj és az igazgatási szolgáltatási díj összegét és befizetését igazoló bizonylatot, mert azt a kérelemhez mellékelni kell.

Új szabály 2019-ben: rövidebb ügyintézési idő

A kérelem elbírálási határideje 2019. januártól a korábbi harminc napról húsz napra módosult. A támogatást a kérelmező által megjelölt belföldi pénzforgalmi folyószámlára utalással a támogatást megállapító határozat kiadását követő tizenhárom napon belül fizetik meg.

A cikk teljes egészében elolvasható az Intézményvezetői Tanácsadó áprilisi számában.

2019-03-27 | Molnárné dr. Balogh Márta | Jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>