Vissza

Tájékoztató a tanulók által választható tantárgyakrólA 2018/2019-es tanévben az iskolák igazgatóinak 2019. április 15-ig kellett elkészíteni a tájékoztatót a tanulók által választható tantárgyakról.

 Tájékoztató a tanulók által választható tantárgyakrólA 2018/2019-es tanévben az iskolák igazgatóinak 2019. április 15-ig kellett elkészíteni a tájékoztatót a tanulók által választható tantárgyakról. Az iskolának a fenntartó jóváhagyását követően kell közzétenni a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak. A középiskolákban tájékoztatást kell adni továbbá az érettségi vizsgára történő felkészítés szintjéről is. A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében a tanuló joga különösen, hogy válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá pedagógusok közül.

A tájékoztatók tartalmazzák, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni. A tájékoztató elfogadása előtt be kellett szerezni az iskolaszék, ennek hiányában a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményét is. Ha az iskolában nemzetiségi iskolai nevelés és oktatás folyik, ki kellett kérni az érintett helyi nemzetiségi önkormányzat véleményét is."


2019-04-09 | Dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>