Vissza

Az EPALE és a felnőttképzésA felnőttképzés világában tevékenykedő szakemberek, cégek és döntéshozók számára is gyakran okoz nehézséget az eligazodás a felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok között. Nem könnyű átlátni, hogy mely szervezetek miért felelősek a felnőttképzés területén, kik a rendszer szereplői, milyen felnőttképzési szolgáltatások léteznek a tágabb értelemben vett piacon, és egyáltalán mi is az a felnőttképzés.

 

A felnőttképzés világában tevékenykedő szakemberek, cégek és döntéshozók számára is gyakran okoz nehézséget az eligazodás a felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok között. Nem könnyű átlátni, hogy mely szervezetek miért felelősek a felnőttképzés területén, kik a rendszer szereplői, milyen felnőttképzési szolgáltatások léteznek a tágabb értelemben vett piacon, és egyáltalán mi is az a felnőttképzés.

A fogalom maga szakmai és köznapi értelemben is más, szoros összefüggései vannak a szakképzéssel, a felsőoktatással és az egész életen át tartó tanulással. A lényeg, hogy olyan emberek kompetenciáinak, ismereteinek és készségeinek a fejlesztésére igyekszik hatni, amelynek a szereplői felnőttek, olyanok, akik a „kötelező” iskolai alapoktatásuk/képzésük utáni szakaszban vállalkoznak újra (vagy először) valamilyen formában tanulásra.

Azok a virtuális és valós szakmai terek, amelyeken a felnőttképzés szereplői eligazodhatnak a fenti kérdésekben, illetőleg ezeken kívül számos egyéb témában is, ugyancsak szerteágazóak. Ha csak a felnőttképzést szabályozó törvényekre és rendeletekre gondolunk, többoldalas felsorolásba botlunk, de szerencsére egymást érik azok a konferenciák, szakmai fórumok is, amelyek a felnőttképzés tágabb vagy szűkebb területei köré szerveződnek.

Szakmai konferenciákat
– a felnőttképzési hatósági feladatokat ellátó Pest Megyei Kormányhivatalon (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest) kívül
– a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (https://www.nive.hu) is szokott szervezni, de több felnőttképzési témájú fórumnak ad otthont
– a Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesülete (http://www.fszoe.hu),
– a Tempus Közalapítvány (https://www.tka.hu) és
– az Engedélyezett Nyelvi Szakmai és Egyéb Felnőttképzők Országos Szövetsége (http://felnottkepzok.hu) is.

A konferenciák anyagai részben megtalálhatók a szervezetek honlapjain, azonban gyakran nem kerülnek nyilvánosságra.

Az EPALE

A fentiekben ismertetett okból és még számos, a felnőttképzéssel kapcsolatos információ felületeként működik az EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe), azaz az Európai Felnőttkori Tanulás Elektronikus Platform (más fordításban „Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért”), amely az Európai Bizottság kezdeményezésére jött létre. Az EPALE egy nyitott, többnyelvű szakmai közösségi tér, amelynek célja többes. Indulása óta nyilvánvaló, hogy olyan hiánypótló szerepet tölt be, amely nagy mértékben segíti a felnőttkori tanulással kapcsolatos információk gyorsabb, rendezettebb és ezért hatékonyabb áramlását.

De hogy is működik az EPALE? Egyrészt támogatni kívánja a szakmai szereplők közösséggé formálását, a felnőttképzési és felnőttoktatási szektor fejlesztését, ezzel egyidejűleg pedig javítani a felnőttkori tanuláshoz kapcsolódó szolgáltatások minőségét. A platform az érintett felnőttképzési szereplők tekintetében is több irányban kíván hatni, így a felnőttképzést folytató, oktatást nyújtó intézmények és dolgozóik munkájának támogatása is célja a felnőttképzésben részt vevő személyeken és a felnőttképzési feladatok megszervezésében, irányításában, szabályozásában jogkörökkel rendelkező szervezetek mellett. Az EPALE felületét így tanárok, oktatók, kutatók, tudományos területeken dolgozó szakemberek és politikai döntéshozók is használhatják, amely hozzájárulhat a felnőttkori tanulók számának növeléséhez is. A platform tehát talán az eddigi legszélesebb a témában az eddigi hasonló, de tematikusabb kezdeményezésekhez képest.

Az EPALE európai szakmai és egyben nonprofit „vállalkozás”, amelyet az is jól mutat, hogy Európa szinte minden országa számára kialakítottak egy felületet a kezdeményezés honlapján (https://ec.europa.eu/epale/hu).

Az EPALE támogatása

Mint minden európai projekt, így az EPALE is csak akkor tud folyamatosan, tartalmi és technikai támogatottsággal működni, ha megfelelő finanszírozás kapcsolódik hozzá. Ennek forrása részben európai uniós, részben a tagállamok költségvetéséből származik. Az EPALE az Európai Bizottság Oktatásügyi, Ifjúsági, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóságának kezdeményezése, amelyet az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség Erasmus+ programján keresztül finanszíroznak. A főigazgatóságot az EPALE-val kapcsolatban a kezdeményezésben részt vevők közvetlenül is megkereshetik (e-mail: eac-epale@ec.europa.eu, levélcím: European Commission, DG Education and Culture, Unit B2 - Schools and educators; multilingualism, J-70, 04/197, B-1049 Brussels/Belgium).

Az EPALE-t az Európai Bizottság – az Erasmus+ programot elfogadó határozat 14. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján – a felnőttkori tanulást ösztönző, átfogó stratégiája részeként finanszírozza, amelynek része a felnőttkori tanulásra vonatkozó, megújított európai cselekvési programról szóló, 2011. évi tanácsi állásfoglalásban foglal célok megvalósítása, valamint az „Oktatás és képzés 2020” keretrendszerben foglalt célok elérése is.

A főigazgatóság törekvései csak úgy tudnak tagállami szinten is megvalósulni, ha a tagállamok kormányzatai társfinanszírozóként közreműködnek a platformban. Erre azért van szükség, mert az EPALE zökkenőmentes működését egy központi támogató csapat, hivatalosan a Központi Támogató Szolgálat (Central Support Service) segíti annak érdekében, hogy friss és releváns tartalmat biztosítson a platform résztvevői részére. A központ napi szinten tart kapcsolatot a 36 Nemzeti Támogató Csapattal. A 36 nemzeti csapat Európa-szerte dolgozik azon, hogy egyrészt az uniós szintű elképzelések tagállami szinten is érvényesüljenek, másrészt hogy a nemzeti jelleg, a tagállami jó-gyakorlatok és jellegzetességek is megjelenjenek az EPALE nemzeti „al-platformján.” Annak érdekében, hogy az EPALE közösség aktív legyen, valamint a tartalmak érdekesek és színvonalasak legyenek, az uniós és tagállami támogató szervezetek 2014 végétől kezdődően együttműködnek és összedolgoznak.

A Központi Támogató Szolgálat közvetlenül megkereshető bármilyen, az EPALE-val kapcsolatos kérdésben (e-mail: helpdesk@epale-support.eu), de akár telefonon is (+44 (0) 121 212 8934). A Központi Támogató Szolgálat a Nemzeti Támogató Szolgálatokon kívül a felnőttkori oktatási szakértőkkel és más érintettekkel is együtt dolgozik. Koordináló szerepéből fakadóan a Központi Támogató Szolgálatot két szervezet alkotja: az Ecorys UK és az Intrasoft Ltd., amelyek az EPALE fejlesztése és irányítása céljából működnek együtt. A Szolgálat tevékenysége sokrétű. Egy-egy átfogó kérdéskörhöz tartozó tematikus eseményeket szervez, kezeli a kommunikációt a közösségi médián keresztül, ennek keretében új tartalmakat tölt fel, és a régieket frissíti, szakmai beszélgetéseket kezdeményez, és hírleveleket is készít, amelyet havi rendszerességgel küld meg a platform tagjainak. A Központi Támogató Szolgálat irányítja az ügyfélszolgálatot is.

Mint láttuk, az EPALE szoros kapcsolatban áll az Erasmus+ programmal, valamint az e-Twinning és a Grundtvig kezdeményezésekkel is (ezekről később részletesen).

A cikksorozat első részét elolvashatja az áprilisi Iskolaszolga című folyóiratban.

2019-04-16 | Dr. Klész Tibor | Felnőttképzés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>