Vissza

Tanácsok a sikeres portfóliókészítéshez pedagógusok számáraAz alábbi cikkünkben a Pedagógus I. és a Pedagógus II. fokozatok elérését célzó minősítés és a portfóliókészítés 2019-ben érvényes követelményeivel és szabályaival foglalkozunk. Ugyanakkor szükségesnek tartom azt is, hogy az elmúlt évek minősítési eljárásai során szerzett szakértői és igazgatói tapasztalataimat is megoszthassam a minősítési eljárásban idén résztvevő pedagógus kollégáimmal annak érdekében, hogy önök minél jobb portfóliót készíthessenek.

 

A pedagógusok minősítési eljárása immár hatodik éve szerves részét képezi az iskolák, óvodák, valamint egyéb köznevelési intézmények mindennapi szakmai életének. Mára a pedagógusok döntő többsége is megbarátkozott a minősítési eljárás követelményrendszerével. Ennek egyik oka az, hogy a mai napig hozzávetőlegesen 90 ezer pedagógustársunk vett részt minősítési eljárásban, és szinte kivétel nélkül sikeresen töltötték föl portfóliójukat, így sikeres minősítésüket követően a következő év januárjában magasabb fizetési fokozatba kerültek.

Az alábbi cikkünkben a Pedagógus I. és a Pedagógus II. fokozatok elérését célzó minősítés és a portfóliókészítés 2019-ben érvényes követelményeivel és szabályaival foglalkozunk. Ugyanakkor szükségesnek tartom azt is, hogy az elmúlt évek minősítési eljárásai során szerzett szakértői és igazgatói tapasztalataimat is megoszthassam a minősítési eljárásban idén résztvevő pedagógus kollégáimmal annak érdekében, hogy önök minél jobb portfóliót készíthessenek. Ez a cikk folyóiratunk 2019. áprilisi számában megjelent „Felkészülés a minősítésre és portfóliókészítésre 2019-ben” című írás szerves folytatása. Előre kell azonban bocsátanunk, hogy ebben a cikkben sem fogunk eljutni a portfóliókészítés összes dokumentumának bemutatásához, ez egy következő dokumentum feladata lesz.

A munka előkészítése és megtervezése

Ha ön 2019. március 31-ig jelentkezett a minősítési eljárásra vagy – gyakornokok esetében – minősítő vizsgára, és az Oktatási Hivatal a jelentkezését elfogadja, akkor első és legfontosabb teendőjeként meg kell ismerkednie a legfrissebb útmutató sok lényeges és a minősítésre váró pedagógusok számára sok, talán kevésbé lényeges információt is tartalmazó anyagával. Ezt követően fel kellett mérnie az önre váró munka mennyiségét, amelynek eredményeként világosan kell látnia azt, hogy az e-portfólió igényes elkészítésével – a mindennapi pedagógusfeladatok vitele mellett – nem lehet két–három hét alatt végezni! Ha a jogszabályban meghatározott november 25-i időpontig eredményesen és hibátlanul fel kívánja tölteni a portfólióját, akkor legkésőbb szeptember első napjaiban a munkálatokat haladéktalanul meg kell kezdenie! Nyugodjon meg: nem kell feláldoznia nyári szünetét, bőségesen elegendő, ha az augusztus végi tantestületi nyitóértekezletet követően kezdi el portfóliójának tervezését és a szükséges dokumentumok körének behatárolását. Persze, ha olyan intézményben dolgozik, ahol júniusban lazább az elfoglaltsága, akkor készítse el előre az ebben a cikkben tárgyalt dokumentumokat, jól fog járni a megszerzett előnnyel! Gondoljon arra, hogy ön előtt ezt a folyamatot már 90 ezer pedagógustársa döntő többségében sikeresen végigcsinálta, így az önnek sem jelenthet megoldhatatlan problémát! Ráadásul az ön iskolájában, óvodájában is bizonyára dolgozik több olyan kolléga vagy szakértő, aki gyakorlati tapasztalatokkal és jótanácsokkal segítheti portfóliójának elkészítését!

Ezzel kapcsolatban azért néhány fontos dologra föl kell hívnom a portfóliót készítő kedves kollégák figyelmét, ezeket a tanácsokat – javaslom – nagyon szívleljék meg!
– Ne „másolja” le senkinek a portfólióját; az ön portfólióját kizárólag saját maga tudja jól elkészíteni!
– Ne kérje el egy kollégája dokumentumait azzal a szándékkal, hogy majd azokat átalakítva készíti el saját anyagait: ez gúzsba fogja kötni gondolkodását, és jelentősen lassítja majd a saját portfóliójának elkészítését!
– Ne vegyen át mondatokat, bekezdéseket, szövegrészeket más által készített dokumentumokból vagy az interneten talált forrásokból; higgye el, hogy ezek oly mértékben elütnek majd a saját szövegétől, hogy egy tapasztalt szakértő azonnal felismeri azok idegen származását – magyarázkodásra pedig önnek semmi szüksége nincs!
– Ne kilóra, oldalszámra dolgozzon: egy adott dokumentum olyan terjedelmű legyen, amelyben be tudja mutatni a szóban forgó szakmai területet és saját pedagóguskompetenciáit!
– Ne féljen az informatikai felülettől: használja azt nyugodtan – mindent javíthat vagy törölhet, ha a szükség úgy hozza.

Milyen szabályok szerint kell elkészíteni és feltölteni a portfóliót?

A 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet 11/A. § (1a) bekezdése rögzíti, hogy a portfólió feltöltésére szolgáló informatikai hozzáférést a minősítés évét megelőző év június 30-ától - kell biztosítani. A szóban forgó kormányrendelet 9/B. § (6) bekezdése pedig azt garantálja, hogy a minősítő vizsga vagy minősítési eljárás során a portfólió vagy pályázat feltöltését lehetővé tévő informatikai hozzáférés megnyílásakor hatályos útmutató szerint kell eljárni. Esetünkben ez azt jelenti, hogy a portfólió feltöltését lehetővé tevő informatikai felület legkésőbb 2019. június 30-án nyílik majd meg, és az ezen a napon hatályos útmutató szerint kell elkészítenie, illetőleg megvédenie a portfóliót.

A sikeres munka segítése érdekében most felsoroljuk azokat a jogszabályban meghatározott pedagógiai kompetenciákat, amelyekre a szakmai életút elkészítésekor – és az egész minősítési eljárás folyamán – figyelemmel kell lennie:
– Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
– Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításuk
– A tanulás támogatása
– A tanulók személyiségének fejlesztése, a különleges bánásmód, módszertani felkészültség
– A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre és a fenntarthatóság szempontjaira, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
– Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése
– A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja,
– Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
– Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet 7. § (2) e) bekezdése 2018. július 11-től egy új kompetenciát vezetett be, amelyet a felsorolásban hetedik sorszám alatt szerepeltetünk. Az útmutatónak a cikk írásakor érvényes ötödik kiadása még nem tartalmazza ezt az új kompetenciát, de június hónapban egészen bizonyosan megjelenik majd a 2020. évi minősítési eljárás szabályait tartalmazó hatodik változat, amelyben minden bizonnyal megjelenik a környezeti neveléssel kapcsolatos új kompetencia, hiszen azt jogszabály tartalmazza. A portfólió elkészítésekor erre tehát külön figyelmet kell fordítanunk.

Egyben arra is fölhívjuk a portfóliókészítők figyelmét, hogy 2019. január 1. napjától az 5. kompetencia pontos megnevezése is megváltozott, a fenti felsorolásban már ezt szerepeltettük. Az 5. kompetencia eredeti megjelölése a következő volt: „A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, esélyteremtés, nyitottság a társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs, osztályfőnöki tevékenység.” Mint látható, ebben a kompetenciában inkább az elvárás pontosítása történt meg.

A portfóliókészítés lépései

Az első konkrét lépés: a személyes dokumentáció hatékony elkészítése időre

Átgondolva az e-portfólió elkészítéséhez és feltöltéséhez szükséges munka tervezésének folyamatát, azt javaslom, hogy minden pályázó kolléga első lépésként végezze el az e-portfólió készítésének kezdőlépéseit, amelyek javaslatom szerint az alábbiak:
– a szakmai önéletrajz elkészítése,
– eredetiségi nyilatkozat elkészítése (fél oldal),
– az intézményi környezet rövid bemutatása (két–három oldal),
– a pedagógus szakmai életútjának összefoglalása (négy–öt oldal).

Petróczi Gábor Portfóliókészítés - 2019 címmel megjelent sorozata az Iskolaszolga című folyóiratban olvasható.

Amennyiben Ön érdekelt a 2020-as minősítésben, látogasson el Portfóliókészítés lépésről lépésre című oldalunkra, és tekintse meg Petróczi Gábor szakmai anyagát és mintaportfólióját!

2019-04-16 | Petróczi Gábor | Portfólió

Szeretnék ilyen híreket kapni >>