Vissza

Óvodai beíratás április 20 és május 20. között2019. április 20. és május 20-a között van lehetősége a szülőknek beíratni az óvodába a gyermekeket a 2019/2020-as nevelési érve. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé.

 2019. április 20. és május 20-a között van lehetősége a szülőknek beíratni az óvodába a gyermekeket a 2019/2020-as nevelési érve. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a fenntartó nem települési önkormányzat.

A gyermekek óvodában való felvétele történhet átvétellel, vagy óvodai jelentkezés útján is. Az óvodai időszak teljes ideje alatt kérelmezhető a gyermek óvodába való felvétele, de át is íratható egy másik óvodába. A beíratás konkrét időpontjai intézményenként változhatnak, a pontos dátumot az adott intézmény közli a szülőkkel.

2019-04-23 | Dr. Klész Tibor | Jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>