Vissza

Tantárgyválasztás határideje2019. május 20-ig kell jeleznie a szülőnek, ha a következő tanévre vonatkozóan az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választást módosítani kívánja. Az erre vonatkozó szándékot írásban közölni az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével. A választás megismétlésére a szülő nem kötelezhető.

 2019. május 20-ig kell jeleznie a szülőnek, ha a következő tanévre vonatkozóan az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választást módosítani kívánja. Az erre vonatkozó szándékot írásban közölni az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével. A választás megismétlésére a szülő nem kötelezhető.

Ugyancsak május 20-áig kell a tanulónak tantárgy és felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntést bejelenteni. Ha a tanuló iskolakezdés vagy iskolaváltás miatt nem tud élni a választási jogával, kérelmének elbírálása előtt egyezteti elképzeléseit az iskola igazgatójával vagy az igazgató által kijelölt pedagógussal. A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja választását. Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól az évtől kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri – ha a gyermek nem cselekvőképtelen –, gyermekével közösen gyakorolja.

Az iskolának – az alapfokú művészeti iskola kivételével – május 20-áig fel kell mérnie azt is, hogy a tanuló a következő tanítási évben milyen szabadon választott tanítási órán kíván részt venni.

2019-05-20 | Dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>