Vissza

A ballagás – a „szivreható ifjú czeremónia”A ballagás ünnep az iskola életében. A legnagyobb, hiszen azokat ünnepli, akik ott élték végig diákéletüket, és akiknek majdani eredményeiben az iskolai nevelés hatása is érvényesül. Diák, szülő és tanár egyszerre lehet büszke, egyszerre örülhet, és ez a közös öröm igazi ünneppé avatja az eseményt.

 

A ballagás ünnep az iskola életében. A legnagyobb, hiszen azokat ünnepli, akik ott élték végig diákéletüket, és akiknek majdani eredményeiben az iskolai nevelés hatása is érvényesül. Diák, szülő és tanár egyszerre lehet büszke, egyszerre örülhet, és ez a közös öröm igazi ünneppé avatja az eseményt. Éppen ezért minden iskola önálló rítust alakít ki erre a napra. A ballagási ünneplésekben az iskolák saját hagyománya érvényesül, amely alkalmazkodik az intézmények közösségéhez és értékrendjéhez. A megszokott közös elemek (a feldíszített épületben feltarisznyázva, virággal való vonulás; búcsúztató és búcsúzó beszédek) mellett sok egyéni szokást alakítanak ki. Egyes helyeken a délelőtti napsütésben, másutt este, fáklyákkal vonulnak a végzősök. Van, ahol csak az iskola épületét és az udvart járják körbe, másutt kilépnek a falak közül, és a környék lakóinak is megmutatják magukat. Lehet, hogy a kisebb évfolyamosok sorfalat állnak, máshol a termükben ülve vagy állva fogadják a ballagókat. Ők helyenként lufikkal menetelnek, amelyeket aztán a magasba eresztenek, és olyan iskola is van, ahol a diákok egyetlen szál virággal járják körbe az iskolát, amelyet aztán – anyák napja tiszteletére, jelképes köszönetképpen – édesanyjuknak adnak. Egyes iskolákban minden végzős diákot egyesével szólítanak ki a pulpitusra, és valamilyen eredményéért dicséretben részesítik, más helyeken csak a kiemelkedő sikereket említik meg. A legtöbb helyen a támogató szülők tevékenységéért is köszönetet mondanak. A lehetőségek tehát korlátlanok.

Egy dolog viszont mindenhol azonos. A ballagás kiemelt ünnep, amelyet külsőségekben és lelki értelemben is méltón akarnak megünnepelni. Ehhez kellően fel kell készülni, és az osztályok és a tanárok közös munkája teremti meg az alapot. Többnyire a tizenegyedikes osztályfőnökök feladata a szervezés, ők osztják ki a feladatokat, és gondoskodnak a szükséges előkészületekről, amelyekben a tizenkettedikes osztályfőnököknek is sok szerep jut. Ilyen előkészület például a tarisznyák megrendelése és a belevalók bekészítése, a meghívók nyomtatása, az iskola feldíszítésének megszervezése, a szülők elhelyezésének kialakítása, a műsor összeállítása és a szereplők felkészítése, a hangosítás, az igazgatóval való egyeztetés. A jól összehangolt és előkészített munka megindító, szép ünneplést tesz lehetővé, amely emlékezetes marad a résztvevők számára. Egyházi intézményekben az ünnep tartalmát elmélyíti, hogy a ballagás az adott egyház liturgiájában jelenik meg. Katolikus intézményben például az iskola körbejárása után a diákok, a szülők és a tanárok hálaadó szentmisén vesznek részt, majd ennek végén a templom falain belül kerülhet sor a rövid ballagási ünnepségre. Világi iskolákban a műsor teremthet lehetőséget a lelkek „felemelésére” és az emlékezetes ünneplésre. (Célszerű ugyanakkor arra is gondolni, hogy a beszédeken kívül tervezett műsor ne legyen hosszú, hiszen a ballagási ünnepség a vonulással együtt mindig időigényes, és a nagyszülők és idősebb vendégek számára már alighanem nagyon fárasztó is, különösen erős tavaszi napsütésben.)

A gondos előkészületek, a közös munka és az évről évre ismétlődő ünnepi rituálé nemcsak a ballagás szépségét biztosítja, hanem azt is eredményezi, hogy az alsóbb évfolyamosok is belenőnek a hagyományba, és maguk is részesévé válnak az ünnepség méltó megélésének. Mire végzősök lesznek, pontosan tudják, mi vár rájuk, már számítanak is arra, hogy őket ünneplik, és beleérzésük így az esemény méltóságát erősítheti.

A következőkben a ballagási ünnepségek megszervezéséhez igyekszem segítséget nyújtani. Épp a már említett sokféleség és saját iskolai hagyományok miatt csak lehetőséget kínálok, amely a fontosabb elemeket és tennivalókat jeleníti meg. Az áttekintés végén pedig néhány verset és szöveget mutatok, amelyek a ballagási műsorban jó szolgálatot tehetnek.

Előkészületek, előzetes feladatok

– A tarisznya megrendelése 2–3 hónappal korábban, hogy időre elkészüljön.
– A tarisznyába valók előkészítése, illetve a tennivalók kiosztása, például:
o    pogácsát sütni, becsomagolni,
o    sót csomagolni,
o    földet csomagolni,
o    aprópénzt gyűjteni,
o    a 12.-es osztálynévsort igényes formában elkészíteni,
o    az esetleg szükséges eszközökről gondoskodni, ha például osztályfőnöki órán készítjük össze a tarisznyákat (celofán, olló, cérna).
– A ballagási meghívók elkészítése (figyelembe véve, hogy a végzősök időben kioszthassák vendégeiknek).
– A 12.-es osztályok feladata lehet szalagot készíteni az iskolazászlóra, amelyet az ünnepségen kötnek fel (ha ez szokás az intézményben).
– Ha szokás, a lufikról is időben kell gondoskodni.
– A műsor összeállítása és a szereplők kijelölése:
o    a 11.-esek búcsúztató beszédének megíratása, a beszédet mondó diák „kijelölése”,
o    a 12.-es búcsúbeszédek megíratása, a beszédeket mondó diákok „kijelölése”,
o    a műsort konferáló diák kijelölése és a felolvasandó szöveg megírása,
o    versek és szövegek kiválasztása, versmondók kijelölése,
o    ha szükséges, zenéről gondoskodni,
o    zászlóvivő(k) kijelölése (ha kell),
o    hangosítás megbeszélése,
o    egyeztetés az intézmény vezetőjével,
o    próbák.
– A 12.-esek feladata a ballagási énekek gyakorlása.
– A kollégákat tájékoztatni kell a feladatokról (például díszítés, takarítás, hozzávalók beszerzése, táblára kerülő idézet kiválasztása, ünneplő ruhára figyelmeztetés); valamint az ünnep menetéről és a ballagók vonulásának rendjéről.
– Egyéb, helyi szokások szerinti előkészületek.

Közvetlenül a ballagás előtti feladatok

– A ballagók számára egy-egy szál virágról, az osztályfőnöknek csokorról gondoskodni.
– A 12.-es termek igényes feldíszítése.
– Az iskola és az osztálytermek díszítése.
– Az iskolazászló kikészítése.
– Az ünnepség helyének kialakítása.
– Hangosítás előkészítése.
– A vendégek fogadásának előkészítése (például eligazítókkal, segítőkkel; székek padok elhelyezésével, vagy ha szükséges, eligazító táblák kihelyezésével).
– Egyéb, a helyi szokások szerinti előkészületek.

Egy lehetséges forgatókönyv a műsorhoz

(Himnusz)

Konferáló:
Kedves Ballagó Diákok, Igazgató Úr, Kedves Tanáraink és Tisztelt Vendégeink!
Sok szeretettel köszöntök mindenkit a …iskola ballagási ünnepségén.
Műsorunk kezdetén ... mondja el ... című versét /művét.

(vers vagy prózarészlet)

A cikk teljes egészében elolvasható a Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó májusi számában.

2019-05-20 | Mona Tamásné | Módszertár

Szeretnék ilyen híreket kapni >>