Vissza

Célnyelvi mérés eredményének közzétételeA 2018/2019-es tanévben a célnyelvi mérések eredményét az érintett általános iskolának az Oktatási Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján kell megállapítani, és 2019. június 12-ig az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon közzétenni.

 


 
A 2018/2019-es tanévben a célnyelvi mérések eredményét az érintett általános iskolának az Oktatási Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján kell megállapítani, és 2019. június 12-ig az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon közzétenni.

A célnyelvi mérésekre 2019. május 15-én került sor. Az Oktatási Hivatal a célnyelvi mérés keretében a hatodik évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret, azaz a KER szerinti A2 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást mérte a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendelet alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában.

A méréshez szükséges adatokat az érintett általános iskolák az Oktatási Hivatal részére 2018. november 23-ig küldték meg, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait pedig 2019. június 12-ig küldik meg.

2019-06-04 | Dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>