Vissza

Az ingyenes tankönyvek visszaszolgáltatásaA tankönyv-támogatási szabályok értelmében a 2018/2019-es tanévben június 14-ig kell visszaszolgáltatni az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket. Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket, továbbá a pedagógus-kézikönyveket az iskola könyvtári állomány nyilvántartásába vegyék, az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék, továbbá az iskolával jogviszonyban álló tanuló, illetve a pedagógus részére a tanév feladataihoz az is

 A tankönyv-támogatási szabályok értelmében a 2018/2019-es tanévben június 14-ig kell visszaszolgáltatni az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket. Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket, továbbá a pedagógus-kézikönyveket az iskola könyvtári állomány nyilvántartásába vegyék, az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék, továbbá az iskolával jogviszonyban álló tanuló, illetve a pedagógus részére a tanév feladataihoz az iskola házirendjében és az iskolai tankönyvellátás rendjében meghatározottak szerint bocsássák rendelkezésre.

Az iskolai házirend és az iskolai tankönyvellátás rendje által megállapított tankönyvellátási szabályok nem vonatkoznak a munkafüzetekre és az 1-2. évfolyamos tanulók tankönyveire. Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket a pedagógus, a tanuló köteles az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának.

 

2019-06-05 | Dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>