Vissza

Roma Nemzetiség Tanulmányi ÖsztöndíjA Magyar Közlöny 2019. június 7-i számában megjelent a Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíjáról szóló 24/2019. (VI. 7.) BM rendelet. A Roma Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj célja, hogy felsőoktatási intézményben történő továbbtanulásuk elősegítése érdekében támogatásban részesítse a roma nemzetiségi nevelést, oktatást folytató középfokú iskolák ajánlása alapján a roma nemzetiséghez tartozó, kiemelkedő képességű, középiskolai tanulókat.

 


 
A Magyar Közlöny 2019. június 7-i számában megjelent a Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíjáról szóló 24/2019. (VI. 7.) BM-rendelet. A Roma Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj célja, hogy felsőoktatási intézményben történő továbbtanulásuk elősegítése érdekében támogatásban részesítse a roma nemzetiségi nevelést, oktatást folytató középfokú iskolák ajánlása alapján a roma nemzetiséghez tartozó, kiemelkedő képességű, középiskolai tanulókat.

Az ösztöndíj mértéke tanulónként havonta harmincezer forint két tanéven keresztül. A pályázaton azok a roma nemzetiségi nevelést, illetve oktatást folytató középfokú iskolák vehetnek részt, amelyek roma nemzetiségi anyanyelvű és nemzetiségi kétnyelvű középfokú oktatást, vagy a nemzetiségi anyanyelvű, kétnyelvű középfokú nevelés-oktatással nem rendelkező nemzetiségek esetében roma nemzetiségi lovári és beás nyelvoktató vagy roma népismereti oktatást folytatnak. A pályázaton az a magyar állampolgár tanuló vehet részt, aki nyilatkozata szerint a roma nemzetiséghez tartozik, tanulmányi eredménye legalább 4,00, és más ösztöndíjban nem részesül.

2019-06-13 | Dr. Klész Tibor | Jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>