Vissza

Foglalkoztatási tilalom a gyermeki jogok védelme érdekébenA nyár az új munkaviszonyok létesítésének az időszaka az iskolákban. Vezetőként fontos tudni, ki lehet, és kit tilos alkalmazni gyermekvédelmi szempontból.

 A Kjt. kizáró okokra vonatkozó szabályai is összhangba kerültek a Gyvt. szabályanyagával. Ha a munkáltató feladatkörébe tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése tartozik, a közalkalmazotti jogviszony létesítésének a feltétele az általános szabályokon túl a Kjt. 20.§ (2d) és (2e) bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelés.

A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá hogy nem áll meghatározott büntetőeljárás hatálya alatt, és ha a munkáltató feladatkörébe tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése tartozik, akkor azt is, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20.§ (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok. Továbbá a munkáltató felhívására a közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A Kjt. is rögzíti, hogy indokolt esetben a munkáltató írásban felszólíthatja a közalkalmazottat, hogy a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül – ha e határidőn belül menthető ok miatt nem lehetséges, annak megszűnését követően haladéktalanul – hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás, vagy a 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, illetve hogy, nem állnak fenn vele szemben a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.

Ha a közalkalmazott az előírtakat igazolja, akkor a munkáltató a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a közalkalmazott részére megtéríti.

A munkáltató a meghatározott feltételeknek való megfelelés ellenőrzése céljából kezeli a közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy, illetve a közalkalmazottnak azokat a személyes adatait, amelyeket a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány tartalmaz. A személyes adatokat a munkáltató a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig vagy – közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén – a közalkalmazotti jogviszony megszűnéséig (megszüntetéséig) kezelheti.

A cikk teljes egészében elolvasható az Intézményvezetői Tanácsadó júliusi számában.

2019-07-01 | dr. Henzsel Nóra | Jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>