Vissza

Kaphat-e a pedagógus több bért, mint a garantált illetmény?A Kúria 8/2016 munkaügyi elvi határozata vonatkozik a közalkalmazottak garantált illetményalapján felül megállapítható, a munkáltató döntésén alapuló illetményrészre és az illetménypótlékokra.

 

A közalkalmazotti illetmény a Kúria elvi határozata tükrében

 

A Kjt. 3. számú mellékletében megállapított közalkalmazotti illetménytábla az úgynevezett garantált illetményt tartalmazza, vagyis az alsó összeghatárt, a Kjt. azonban − bizonyos keretek között − lehetővé teszi a munkáltató döntésén alapuló illetményrész, vagyis illetménytöbblet megállapítását is. Tehát a kinevezésben a felek a garantált illetménynél magasabb összegű illetményben is megállapodhatnak.

 

A fizetési fokozatban történő emelés tényleges bérnövekedéssel csak azoknál jár, akik a törvény által garantált vagy a garantáltat alig meghaladó illetményt kapnak. (Természetesen a fizetési fokozatban történő emelkedés a pótszabadság számában mindig pozitív változást eredményez.)

 

Ha viszont a munkáltató a kinevezési okmányban korábban a törvény által garantált illetményhez képest jelentősebb összegű eltérést állapított meg a közalkalmazott javára, az akár több fokozattal is meghaladhatja azt az összeget, amely a közalkalmazottnak a tényleges besorolása szerinti törvényi alsó határ figyelembevételével járna. Ebben az esetben a fizetési fokozat változása a közalkalmazott illetményére hatással nem jár, az előresorolással járó garantált illetményt lényegében elnyeli a korábban megállapított magasabb illetmény. Ilyenkor csak a közalkalmazott tényleges illetménye és a garantált illetménye közötti különbség csökken, de a közalkalmazott nem visz haza több pénzt.

 

A Kúria 8/2016 munkaügyi elvi határozatában megállapította, hogy a közalkalmazottat a besorolása alapján megillető garantált illetménynél magasabb összegű illetmény megállapításának törvényi lehetőségéből nem következik, hogy a közalkalmazottnak joga van a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész változatlan összegéhez, továbbá az sem, hogy kollektív szerződés ezen illetményrész kötelező emelését jogszerűen előírhatja.

A cikk teljes terjedelmében elolvasható az Intézményvezetői Tanácsadó aktuális számában.

2016-07-07 | Dr. Pataki Evelin | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>