Vissza

Aktualitások a szakképzésben tanévkezdéskorA 2019/2020-as tanév sok újdonságot hozhat az iskolai rendszerű szakképzésben annak ellenére, hogy jelentős jogszabály-módosítások nem történtek a tanévkezdést megelőzően. Elfogadta viszont a Kormány a Szakképzés 4.0 elnevezésű stratégiát, amely sok változást helyez kilátásba a következő évekre. Erről egyelőre – az ősz végére bejelentett pontos jogszabályváltozások hiányában – még nem időszerű írni.

 

A 2019/2020-as tanév sok újdonságot hozhat az iskolai rendszerű szakképzésben annak ellenére, hogy jelentős jogszabály-módosítások nem történtek a tanévkezdést megelőzően. Elfogadta viszont a Kormány a Szakképzés 4.0 elnevezésű stratégiát, amely sok változást helyez kilátásba a következő évekre. Erről egyelőre – az ősz végére bejelentett pontos jogszabályváltozások hiányában – még nem időszerű írni.

Ami viszont biztosan megismerhető, az a tanév rendjéről szóló rendelet, amely idén viszonylag későn, 2019. július 3-án jelent meg, illetőleg a 2019/20120. tanévre szóló – sokak szerint ilyen formában utolsó – szakmaszerkezeti döntés, amelyet ugyancsak az eddigiekhez képest későn, csak 2019. február 25-én hirdettek ki.

Újdonság, de elsősorban csak a nem állami fenntartású iskolák számára, hogy a szakképzési megállapodás megkötését a 2019. június 11-én megjelent teljesen új kormányrendelet szabályozza, amely már az új tanévtől alkalmazandó. A szakképzési megállapodást már nem a kormányhivatal köti, hanem a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, és nem öt, hanem három évre szólhat.

A tanév rendjének szakképzési vonatkozásai

Az iskolai rendszerű szakképzésben is a tanév rendjéről szóló rendelet határozza meg az oktatás, képzés kereteit. A 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI-rendelet értelmében a 2019/2020. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2019. szeptember 2. (hétfő), utolsó tanítási napja pedig 2020. június 15. (hétfő) lesz az iskolai rendszerű szakképzésben is. A tanítási napok száma alapesetben száznyolcvan nap, azonban
– a nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban százhetvennyolc,
– a szakközépiskolában és szakiskolában pedig százhetvenkilenc nap lesz.

A korábbi években a tanév rendjéről szóló rendelet felsorolta az összes iskolatípust, amelyre az előírások vonatkoznak. Az új tanév rendje ezeket az iskolatípusokat összefoglalóan csak „iskoláknak” nevezi. A többcélú intézmények között azonban külön nevesíti a szakképzési centrumokat (jóllehet a centrumok már a 2015/2016-os tanévben megkezdték működésüket). Egyik változás sem érdemi, tartalmi, azaz a tekintetben, hogy mely intézménytípusokra kell alkalmazni a 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI-rendeletet, nincs változás.

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap a középfokú iskolákban – tehát a szakiskolákban, a szakközépiskolákban és a szakgimnáziumokban – főszabály szerint 2020. április 30. lesz. Kivétel ez alól a rendészetért felelős miniszter fenntartásában működő szakgimnázium, ahol
– a másfél tanéves képzés esetén az utolsó tanítási nap a 2019/2020. tanévben 2020. január 6.,
– a kétéves képzés esetén pedig 2020. május 22.

A honvédelemért felelős miniszter fenntartásában működő, kizárólag a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolában az utolsó tanítási nap 2020. május 22. lesz.

Keresztféléves képzés és Szakképzési Hídprogram

A szakképesítések megszerzésére való felkészítés a szakképző iskolának azokon a szakképzési évfolyamain, amelyeken – a szakképzésről szóló törvényben szabályozott esetekben – közismereti képzés nem folyik, a keresztféléves oktatásszervezés keretében február első hetében is megkezdhető. Ez abból fakad, hogy az iskolai rendszerű szakképzésben féléves, másfél éves, két és fél éves képzés vagy keresztféléves oktatás is indítható. A tanulók 2020. január 6-ig fognak iskolába járni az ilyen képzési-oktatási formában oktató szakképző iskolákban, azaz számukra ez lesz az utolsó tanítási nap. Keresztféléves oktatás esetén a tanítási év első és utolsó napját az iskola igazgatója állapítja meg úgy, hogy a tanítási napok száma a 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI-rendeletben foglaltaknak megfeleljen.

A két évfolyamos, részszakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskola és a Szakképzési Hídprogram keretében részszakképesítésekre való felkészítést folytató szakközépiskola a következő tanévben is kivétel az utolsó tanítási nap tekintetében, itt ugyanis ez a nap 2020. május 29. lesz.

A szünetek és a szakmai képzés

A tanítási év első féléve a szakközépiskolákban és a szakgimnáziumokban 2020. január 24-ig tart, az őszi szünet pedig 2019. október 28-tól november 1-jéig. Az iskolai rendszerű szakképzésben tanulók számára a téli szünet 2019. december 23-tól 2020. január 3-ig, a tavaszi szünet pedig 2020. április 9-től április 14-ig fog tartani. A szünetek rendje a szakképzésben azért is lényeges, mert a szakképzésről szóló törvény értelmében az őszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt – a szakmai gyakorlat igazolatlan mulasztásának pótlása kivételével – gyakorlati képzés nem szervezhető. A gyakorlati képzést folytató szervezet azonban a heti pihenőnapokon és a munkaszüneti napokon, valamint az őszi, a téli és a tavaszi szünet időtartama alatt a tanulót igénybe veheti gyakorlati képzésre, de csak a rendeltetése folytán ezen a napon is működő gyakorlati képzési helyen és a szakképző iskola hozzájárulásával vagy abban az esetben, ha a tanuló mulasztását pótolja. Az igénybe vett idő helyett – a mulasztás pótlásának esetét kivéve, lehetőleg a következő gyakorlati képzési napon – ugyanolyan mértékben kell szabadidőt biztosítani.

A tanév rendje szerint az iskola a szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti. Erről azonban a gyakorlati képzést folytató szervezetet is értesítenie kell.

Szakmai vizsgák

A 2019/2020-as tanévben is lesz őszi, téli és tavaszi szakmai vizsgaidőszak a szakgimnáziumokban, a szakközépiskolákban és a szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészének, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységének a teljesítésére. A vizsgák időpontjai:
– az őszi szakmai vizsgaidőszak 2019 októberében,
– a téli vizsgaidőszak 2020 februárjában és márciusában,
– a tavaszi vizsgaidőszak pedig 2020 májusában és júniusában lesz.

A szakgimnáziumokban az érettségiig megszerezhető mellék-szakképesítések bevezetésével új elemként ezekre a vizsgákra is kijelölnek egy vizsgaidőszakot:
– a mellék-szakképesítés írásbeli vizsgarésze, írásbeli, központi gyakorlati és interaktív vizsgatevékenysége 2020. június 17-én 8.00-tól,
– a szóbeli és gyakorlati vizsgarészekre 2020. június 16-tól,
– a szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységekre 2020. június 16-tól lesz lehetőség a 2019/2020-as tanévben.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, egyes szakképesítések szakmai vizsgájának írásbeli és interaktív vizsgatevékenységének szakképesítésenként, illetve tantárgyanként meghatározott vizsgaidőpontját, valamint a tételek átvételének idejét és módját a szakképesítésért felelős miniszter közleményben teszi közzé.

A szakgimnáziumokban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, valamint írásbeli, interaktív vizsgatevékenysége – a szakmai vizsgákra megadott időszakhoz képest – 2020. május 27-én is megszervezhető abban az esetben, ha a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is tesz, és az írásbeli vizsgák, továbbá az írásbeli vagy interaktív vizsgatevékenységek azonos napra eső időpontjai nem teszik lehetővé a mindkét vizsgán való részvételt. Ez a korábbi évek gyakorlatának megfelelően kijelölt nap, az úgynevezett pótnap. A vizsgaidőpontok egybeeséséről, a pótnap igénybevételének szükségességéről a szakgimnázium a vizsgabejelentés és tételigénylés megküldésével egyidejűleg értesíti a szakképesítésért felelős minisztert és a szakmai vizsga írásbeli letételét biztosító intézményt.

2019-08-02 | Dr. Klész Tibor | Szakképzés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>