Vissza

Augusztus 31-ig lehet pótolni a gyakorlati foglalkozásról történő mulasztástA 2018/2019-es tanév végéig, azaz augusztus 31-ig pótolhatják a szakképzésben részt vevő tanulók a gyakorlati foglalkozásról történő mulasztásokat. Ha a tanuló mulasztása meghatározott mértéket elér, vagy az összefüggő szakmai gyakorlatról meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, de igazolatlan mulasztása nincs és szorgalma, elért teljesítménye alapján a mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja és az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, me

 A 2018/2019-es tanév végéig, azaz augusztus 31-ig pótolhatják a szakképzésben részt vevő tanulók a gyakorlati foglalkozásról történő mulasztásokat. Ha a tanuló mulasztása meghatározott mértéket elér, vagy az összefüggő szakmai gyakorlatról meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, de igazolatlan mulasztása nincs és szorgalma, elért teljesítménye alapján a mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja és az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthető az évfolyam megismétlésének kötelezettsége alól.

Az évfolyam megismétlése alóli mentesítés kérdésében a szakképző iskola nevelőtestülete a szakképző iskola pedagógiai programja részét képező szakmai programban meghatározottak szerint dönt, gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzés esetén a gyakorlati képzést folytató szervezet javaslatára.

2019-08-26 | Dr. Klész Tibor | Szakképzés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>