Vissza

Új köznevelési intézmény alapítása iránti kérelem benyújtásának határidejeÚj köznevelési intézmény, új feladatellátási hely alapításával vagy átvételével, új köznevelési alapfeladat ellátásával összefüggő kérelmet a tárgyév augusztus 31-éig, évközben létesített, vagy átvett óvoda, kollégium, pedagógiai szakszolgálat esetén, vagy az intézmény feladatellátásának óvodai, vagy kollégiumi, pedagógiai szakszolgálati feladattal történő bővítése esetén a működés megkezdését követő tizenötödik napig lehet benyújtani. E határidő elmulasztása jogvesztő.

 Új köznevelési intézmény, új feladatellátási hely alapításával vagy átvételével, új köznevelési alapfeladat ellátásával összefüggő kérelmet a tárgyév augusztus 31-éig, évközben létesített, vagy átvett óvoda, kollégium, pedagógiai szakszolgálat esetén, vagy az intézmény feladatellátásának óvodai, vagy kollégiumi, pedagógiai szakszolgálati feladattal történő bővítése esetén a működés megkezdését követő tizenötödik napig lehet benyújtani. E határidő elmulasztása jogvesztő.

A költségvetési támogatási kérelmet az új köznevelési intézmény alapítása, létrehozása vagy átvétele esetén a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott időpontban a köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, tanulók létszáma alapján kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell többek között a köznevelési intézmény nyilvántartásba vételéről szóló végleges határozatot, szakképző iskola esetén pedig a megkötött szakképzési megállapodást is.

2019-08-27 | Dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>