Vissza

Szeptember 15-ig kell elszámolni a Szabóky Adolf ÖsztöndíjjalA Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjat a szakképzésben hiányszakmát tanuló szakközépiskolai és szakgimnáziumi tanulók kaphatnak. Az Ösztöndíjra vonatkozó elszámolás adatlapjait az iskola szeptember 15-éig köteles benyújtani a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalnak a szeptember 1-jétől január 31-ig terjedő időszakra.

 A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjat a szakképzésben hiányszakmát tanuló szakközépiskolai és szakgimnáziumi tanulók kaphatnak. Az Ösztöndíjra vonatkozó elszámolás adatlapjait az iskola szeptember 15-éig köteles benyújtani a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalnak a szeptember 1-jétől január 31-ig terjedő időszakra.

Az ösztöndíj folyósításával kapcsolatos feladatokat a köznevelési intézmény vagy a szakképzési centrum végzi. A nevelési-oktatási intézménnyel a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal köt támogatási szerződést. A nevelési-oktatási intézmény az adott félévre kapott támogatásról köteles elszámolni. A nevelési-oktatási intézmény a tanuló részére az ösztöndíjat fizetési számlára történő átutalással folyósítja minden hónap 28. napjáig.

2019-09-11 | Dr. Klész Tibor | Szakképzés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>