Vissza

A témahetekA tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet legújabb módosítása lehetővé teszi a projektoktatást, és ennek keretében témahetek szervezését.

 

A Magyar Közlöny 2016. évi 92. számában 2016. június 27-én jelent meg a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI-rendelet.

A miniszteri rendeletben új elemként jelenik meg a témahetek szervezésére vonatkozó előírás.

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témahetek célja

− a gyakorlati, mindennapokban használható ismeretek átadása,

− egyidejűleg új pedagógiai módszerek kipróbálásának a lehetősége.

 

Az iskolák – amennyiben erre igényük van – a programok megtartásához önkéntesek (például pénzügyi, illetve infokommunikációs szakemberek) közreműködését is kérhetik, nyitottabbá téve ezzel az iskolák világát. A témaheteket a 2015/2016. tanévben pilot programok keretei között szervezték meg, ezek gyakorlati tapasztalata kedvező volt.

 

A miniszteri rendelet 10. § -a alapján a projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős minisztérium az alábbi időpontok szerint hirdeti meg:

− pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete 2017. március 6. és 2017. március 10. között,

− digitális témahét 2017. április 3. és 2017. április 7. között,

− fenntarthatóság-környezettudatosság témahete 2017. április 24. és 2017. április 28. között.

 

A nevelési-oktatási intézmény részt vehet a témahetekhez kapcsolódó programokon, a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti. Ehhez azonban szükséges, hogy ezeket az alkalmakat a munkatervében előzetesen megtervezze.

A cikk teljes egészében elolvasható a Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó aktuális számában.

2016-07-22 | Dr. Farkas Ildikó | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>