Vissza

Október 20-ig kell elkészíteni a középfokú iskola felvételi tájékoztatótA 2019/2020-as tanévben is október 20-ig köteles elkészíteni a középfokú iskola a felvételi tájékoztatót és a honlapján nyilvánosságra hozni. Ezzel egyidejűleg a közoktatás információs rendszerében a nyilvánosság számára közzétett, az iskolára vonatkozó dokumentumok között is el kell elhelyeznie.

 A 2019/2020-as tanévben is október 20-ig köteles elkészíteni a középfokú iskola a felvételi tájékoztatót és a honlapján nyilvánosságra hozni. Ezzel egyidejűleg a közoktatás információs rendszerében a nyilvánosság számára közzétett, az iskolára vonatkozó dokumentumok között is el kell elhelyeznie.

A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a középfokú iskola OM azonosítóját, feladatellátási helyenként a meghirdetett tanulmányi területek leírását, az azokat jelölő belső kódokat, a középfokú iskola felvételi eljárásának rendjét, a felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módját, szabályait, ezen belül különösen a teljesítmények értékelésének módját és figyelembevételének arányait, a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális elbírálási szabályokat.

2019-10-17 | Dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>