Vissza

A 2016/2017. tanév rendjeA nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelésről szóló törvény) 4. § 31. pontja alapján az iskolában a tanítási év minden év szeptemberének első munkanapjától a következő év június 16-át megelőző utolsó munkanapjáig tartó szorgalmi időszak, az érettségi vizsga és a szakmai vizsga évét kivéve.

 

A szakközépiskola és a szakiskola azon szakképzési évfolyamain, amelyeken – a szakképzésről szóló törvényben szabályozott esetekben – közismereti képzés nem folyik, a tanítási év − a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint − februárban is megkezdhető.

 

A köznevelésről szóló törvény 94. § (1) bekezdésének r) pontja értelmében a tanév, ezen belül a tanítási év rendjét az oktatásért felelős miniszter állapítja meg (tanév rendje). Az ágazati törvény előírásai szerint ebben a jogszabályban szükséges meghatározni

− a tanév, ezen belül a tanítási év rendjét,

− a tanév szervezésével kapcsolatos feladatokat, így különösen

  • a tanév kezdő és befejező napját,
  • azt az időszakot, amelynek keretében az iskolai nevelés és oktatás folyik,
  • a tanítási szünetek szervezésének időszakát és időtartamát,
  • a felvételi kérelmek elbírálásának,
  • az érettségi vizsga és a szakmai vizsga időszakát.

 

Fontos: a tanév rendjében foglaltak minden nevelési-oktatási intézményre kötelezőek, fenntartóra való tekintet nélkül!

 

Új elemek a rendeletben

 

Változott a személyi hatály

 

Tekintettel a szakképzési reform által 2016. szeptember 1-jével bevezetendő új intézménytípusokra (szakgimnázium, új típusú szakközépiskola és szakiskola, készségfejlesztő speciális szakiskola), azok a törvényi változásokhoz igazodva megjelennek a miniszteri rendeletben is. Újdonság a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal nevesítése is.

 

Fontos: az új terminológia az egész rendeletben átvezetésre került!

 

A tanítási napok és a tanítás nélküli munkanapok számának változása

 

A korábbi évektől eltérően a szabályozás különbséget tesz a gimnáziumok, a szakközépiskolák és a szakiskolák, valamint a szakgimnáziumok tanítási napjai, illetve a tanítás nélküli munkanapok számának tekintetében. Ennek indoka, hogy a 2017. május-júniusi vizsgaidőszakban – a korábbi évektől eltérően – minden volt szakközépiskolás (2016. szeptember 1-jétől szakgimnáziumi!) érettségiző kötelezően érettségi vizsgát tesz az ágazati érettségi vizsgatárgyból. A tanév rendje az adott iskolatípusban a mindenki számára kötelező érettségi vizsgák napjaira – főképp szervezési okokból – hagyományosan szabadnapot biztosít. Amennyiben ez nem így lenne, akkor a tanítás megszervezése és a vizsgák megszervezése az érintett iskolák számára jelentene szervezési problémát.

 

A két tanítási nyelvű középiskolában a tízedik évfolyamon nem lesz célnyelvi mérés

 

A következő tanévben a két tanítási nyelvű középiskolai nevelés-oktatás feltételrendszerének megváltozása miatt nem kerül sor a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató középiskolában a tízedik évfolyamon célnyelvi mérésre.

 

A Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolítása

 

Tekintettel arra, hogy 2016. szeptember 1-jétől a Hídprogramok külön válnak Köznevelési és Szakképzési Hídprogramra, ezért új elemként a rendelet 2. mellékletében külön nevesítve jelennek meg a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának szabályai.

 

A tanulmányi versenyek köre bővült

 

A miniszteri rendelet 3. mellékletében az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és támogatott tanulmányi versenyek köre kibővült az alapfokú és középfokú köznevelési intézmények tanulói részére szervezett diákolimpiai sportversenyekkel.

 

A tanítási év időbeli keretei

 

A 2016/2017. tanévben a tanítási év

első tanítási napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök)

utolsó tanítási napja: 2017. június 15. (csütörtök).

 

Az iskola utolsó, befejező évfolyamánvagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap

− középfokú iskolákban 2017. május 4.,

− a rendészetért felelős miniszter fenntartásában működő szakgimnáziumokban 2017. május 19.

− a honvédelemért felelős miniszter fenntartásában működő, kizárólag a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolában 2017. május 26.,

− szakképző iskolákban féléves, másféléves, két és féléves képzésben vagy keresztféléves oktatásban, egész számú tanéves képzésben részt vevő tanulók részére 2017. január 6.,

− a két évfolyamos részszakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban, és a HÍD II. részszakképesítésekre való felkészítést folytató szakközépiskolákban 2017. június 2.

 

A cikk telejs egészében elolvsható az Iskolaszolga számában.

2016-09-12 | Dr. Farkas Ildikó | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>