Vissza

Nyilatkozat a hit- és erkölcstanoktatás megtartásárólA nyilatkozatot az állami iskolák fenntartója küldi meg a bevett egyházaknak a hit- és erkölcstanoktatás lebonyolításáról. A határidő: január 15.

 hit- és erkölcstanoktatás

A 2019/2020-as tanévben is 2020. január 15-ig kell megküldeniük az állami iskolák fenntartóinak a hit- és erkölcstanoktatás megtartását igazoló nyilatkozatot az érintett iskolák szerinti bontásban a bevett egyháznak. A hit- és erkölcstanoktatás megszüntetéséről, illetőleg szüneteltetéséről a megszüntetésétől, illetőleg a szüneteltetésétől számított 15 napon belül kell megküldeni a nyilatkozatot ugyancsak a bevett egyháznak. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az érintett iskola hivatalos nevét, OM azonosítóját, az oktatásban részt vett tanulók számát feladatellátási hely, évfolyamonkénti és csoportonkénti bontásban és a ténylegesen megtartott hit- és erkölcstanórák számát.

A bevett egyház a hit- és erkölcstanoktatás megszüntetésére, szüneteltetésére vonatkozó döntéséről és a megszüntetés, szüneteltetés tervezett kezdő időpontjáról a döntést követő nyolc napon belül értesíti a kincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságát és az állami iskola fenntartóját.

2020-01-09 | Dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>