Vissza

Felvételt nyert!Január 18-án, szombaton írják az általános iskola végzős tanulói a középiskolai felvételit. Az alábbiakban a felvételi eljárás rendjéről adunk tájékoztatást.

 

Az általános felvételi eljárás 2020. január 18. és április 30. között tart. A középfokú felvételi eljárásban a középfokú iskolák 9. évfolyamaira jelentkező 8. évfolyamos általános iskolai tanulók vesznek részt, valamint a hatosztályos illetve a nyolcosztályos gimnáziumi képzésre jelentkező tanulók. Az utóbbiakra vonatkozó eljárás a megadott oldalon követhető.

A középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályok a következők:
–A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
–A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény
–A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet
–A 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI-rendelet 2. számú melléklete

A felvételi eljárás első fontos lépcsője, hogy a középiskolák október 20-ig elkészítik felvételi tájékoztatójukat, amely tartalmazza azokat a tanulmányi területeket, amelyeken képzést kívánnak indítani. (A tájékoztató tartalmazza: a tervezett osztályok számát, a tanítandó idegen nyelveket, a szakképzésben a szakmák megnevezését.) Honlapjukon nyilvánosságra hozzák, rögzítik a KIFIR rendszerben, és eljuttatják a tájékoztatójukat az általános iskolákba.

A KIFIR elektronikus adatlap kitöltő program, aminek a használatával állítja elő az általános iskola a tanulótól bekért adatok alapján a középiskolába küldendő jelentkezési lapokat, és az Oktatási Hivatalba küldendő tanulói adatlapokat.

Az általános iskolák október 31-ig tájékoztatják a tanulókat és a szülőket a középfokú felvételi eljárás rendjéről, és minden információt megadnak a felvetődő kérdésekre. Megadják az Oktatási Hivatal honlapján elérhető információs lehetőségeket. [Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató felvételizőknek/Aktuális beiskolázási időszak (2019/2020. tanév)]

Azok a középiskolák, amelyek előírják a központi írásbeli felvételi vizsgán való részvételt, felvételi tájékoztatójukban közölni kötelesek a felvételi szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos információkat, és azt is, hogy a vizsga eredménye milyen módon számít bele az adott iskola felvételi követelményébe. A központi írásbeli vizsgán kívül más írásbeli vizsgát nem írhat elő a középiskola. Előírhat viszont szóbeli vizsgát, képesség- és készségfelmérést szervezhet, de a felvételi tájékoztatónak tartalmaznia kell az időpontot, a helyszínt és a követelményeket. A szakképzésbe jelentkezők felvételét egészségügyi, pályaalkalmassági követelményekhez kötheti az iskola, de a követelményeket a felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra kell hoznia.

Szóbeli vizsgát az a középiskola szervezhet a központi írásbeli vizsga mellett, amelybe a felvételit megelőző három év átlagában a jelentkezők száma kétszer annyi volt, mint a felvehető tanulók száma. Tartalmában a szóbeli vizsga kérdéseinek a NAT követelményeire és a felvételi tájékoztatóban leírt követelményekre kell épülniük. Időpontja 2020. február 24. és március 13. közti időszak. A felvételi eredményébe a szóbeli 25 százalékban számítható be.

A központi írásbeli felvételi vizsgára az Oktatási Hivatal Honlapjáról letölthető jelentkezési lapon december 6-ig kell jelentkezni. Az írásbeli vizsgát szervező középfokú iskolák listáját a hivatal hozza nyilvánosságra a honlapján. A tanuló bármely vizsgaszervező intézményben megírhatja az írásbeli vizsgáját, függetlenül attól, hogy mely iskolába fog majd továbbtanulási jelentkezést benyújtani.

A központi írásbeli felvételi vizsgát az azt szervező középiskolák január 18-án tartják. Magyar nyelvből és matematikából tesznek írásbeli vizsgát a diákok. Mindkét tantárgyból 45 perc áll a tíz-tíz feladatból álló feladatsor megoldására, és tantárgyanként 50 pont a maximálisan szerezhető pont. Egyik feladatlap sem a hagyományos tantárgyi tartalmakat méri, hanem az eredményes középiskolai tanulmányokhoz szükséges készségeket, képességeket. A feladatsorok megoldásával a tanulók az életkoruknak megfelelő szövegértési, szövegalkotási, gondolkodási képességükről és íráskészségükről tesznek tanúságot. A felvételire a korszerű tanítási-tanulási folyamatban gyakorlatot szerezhetnek a tanulók, de a korábbi évek felvételi feladatai mintát mutatnak, mire számíthatnak. A hivatal honlapján az oktatás.hu oldalon megtalálhatók a feladatsorok, és előre gyakorolhatnak a tanulók, a felkészülést segítve ezzel.

A magyar nyelvi írásbeli feladatok között előfordulnak
– a szépirodalmi,
– ismeretterjesztő és
– köznapi szövegekhez kapcsolódóan felismerést,
– rendezést,
– tömörítést,
– véleményalkotást igénylő feladványok, de
– önálló szövegalkotásban is meg kell mutatniuk képességüket.

A tízedik feladatban adott témáról, adott műfajban kerek, lezárt szöveget kell megalkotniuk.

A cikk teljes egészében elolvasható a Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó januári számában.

2020-01-15 | Martin Jánosné | Módszertár

Szeretnék ilyen híreket kapni >>