Vissza

A pedagógiai munka értékeléseA féléves osztályozóértekezlet lezárása után a tantestületnek el kell végeznie a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálatát, és az eredményekről tájékoztatni kell - többek között - az iskola fenntartóját.

 

Ahogy a korábbi években, úgy a 2019/20120-es tanévben is 2020. február 8-ig kell a köznevelési intézményeknek elvégezni a pedagógiai munka elemzését, értékelését és hatékonyságának vizsgálatát. Ezt a munkát mind az első, mind a második félév lezárását követő tizenöt napon belül kell elvégezni nevelőtestületi értekezleten. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és az iskola fenntartójának.

Ebben a tanévben az első félév 2020. január 24-én zárult, ezért a pedagógiai munka elemzésére és értékelésére nyitva álló határidő február 8. Tekintettel arra, hogy ez a nap idén is szombatra esik, ezért a munkát az intézményeknek érdemes 2020. február 7-ig elvégezni.

2020-02-04 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>