Vissza

Elszámolás a Szabóky ÖsztöndíjjalBár ez a fajta támogatási forma megszűnik az új szakképzési törvénnyel, az eddigiekről még be kell nyújtani az elszámolást az NSZFH-nak.

Szabóky Ösztöndíj
 
Az iskoláknak a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj elszámolására vonatkozó adatlapokat a február 1-jétől augusztus 31-éig terjedő időszakra 2020. február 15-éig kell benyújtani a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal felé. Az iskola a tanuló részére az ösztöndíjat fizetési számlára történő átutalással folyósítja a tanulónak minden hónap 28. napjáig.


Az iskolával a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal köt támogatási szerződést, aki az adott félévre kapott támogatásról köteles elszámolni. A hivatal nyolc napon belül dönt az elszámolásról, és annak elfogadása esetén folyósítja a következő félévre járó támogatást az iskola részére. A Szabóky Ösztöndíj az új szakképzési törvény elfogadásával megszűnik, helyette egy általános, minden szakképzésben részt vevő tanulónak járó ösztöndíj kerül bevezetésre.

2020-02-11 | Dr. Klész Tibor | Szakképzés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>