Vissza

Beszámolási határidő a felnőttoktatási támogatás felhasználásárólA szakképzési centrumoknak ezen a héten péntekig kell a normatívával elszámolniuk az NSZFH-nak.

felnőttoktatási normatíva
A szakképzési centrumoknak február 20-ig kell teljesítenie az általuk ellátott felnőttoktatási tevékenység normatív támogatására vonatkozó elszámolási kötelezettséget a szakmai és pénzügyi beszámoló tekintetében a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal felé. A támogatás alapvetően a szakképzési évfolyamon folyó szakközépiskolai és szakgimnáziumi felnőttoktatási tevékenység keretében megvalósított képzésre fordítható.

A határidő a szeptember 1-jétől január 31-ig tartó első támogatási időszakról szóló beszámolásra vonatkozik a szakképzési centrumok felnőttoktatási tevékenységének normatív támogatásával mértékére, feltételeire, folyósítására, valamint a támogatás felhasználásáról történő elszámolásra és ellenőrzésre vonatkozó szabályokat tartalmazó rendelet értelmében. A rendelet 2020. február 15-én hatályát vesztette, de a fenti támogatási időszakról még a régi rend szerint kell elszámolni.

2020-02-17 | Dr. Klész Tibor | Felnőttképzés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>