Vissza

„Pénz7” Pénzügyi és vállalkozói témahétA pénzügyi és vállalkozói témahét időpontját az oktatásért felelős miniszter a tanév rendjét meghatározó rendeletében adja meg, míg a témahét lebonyolítását a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg.

témahét

A 2020. március 2. és március 6. közötti tanítási napok a „Pénz7” Pénzügyi és vállalkozói témahét keretében fognak zajlani az iskolákban. A nevelőtestület és az intézményvezető döntése alapján a pedagógiai program tartalmazza az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszereket, beleértve a projektoktatást is. A projektoktatás során a témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók érdeklődésére, a tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére, együttműködésére épül a probléma megoldása és az összefüggések feltárása útján.

A projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter a tanév rendjében meghatározott időpontokban hirdeti meg. A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti.

2020-02-27 | Dr. Klész Tibor | Módszertár

Szeretnék ilyen híreket kapni >>