Vissza

Tájékoztatás a hit- és erkölcstan oktatás megszervezésének módjárólAz állami fenntartású iskolákban 2020. március 1-je és 14-e között kell egy időpontot megjelölnie az igazgatónak, amikor az egyházak képviselői a hittan oktatásáról tájékoztatást adnak a szülőknek.

hit- és erkölcstanoktatás

Az állami általános iskolában az iskola igazgatójának 2020. március 1. és március 14. közötti időpontra kell kijelölni dátumot, amikor az egyházi jogi személy írásban meghatalmazott képviselője tájékoztatást adhat az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és a szülőknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezi meg. Az iskola igazgatója a kijelölt időpontot olyan módon közli a településen hitéleti tevékenységet ellátó egyházi jogi személlyel, hogy azt az egyházi jogi személy a tájékoztató időpontja előtt legalább tíz nappal megkapja.

Amennyiben valamelyik egyházi jogi személy képviselője a tájékoztatón nem tud megjelenni, az igazgatónak biztosítania kell annak lehetőségét, hogy az egyházi jogi személy által rendelkezésére bocsátott, hit- és erkölcstan oktatásához kapcsolódó papíralapú dokumentumokat a szülők megismerjék.

2020-02-27 | Dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>