Vissza

Idén elmarad az országos mérés-értékelés és a Fenntarthatósági TémahétA közoktatási intézményekben a koronavírussal összefüggű, járványügyi veszélyhelyzet miatti digitális munkarend bevezetésével összefüggésben az idei tanévben nem lesz sem országos mérés-értékelés, sem digitális témahét.

 koronavírus, digitális munkarend

A 2019/2020. tanév egyes feladatainak változásáról szóló 5/2020. (III. 19.) EMMI-határozat alapján az idei tanévben – figyelemmel a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetésére – elmaradnak az országos mérés-értékelések. Normál munkarendben az oktatásért felelős miniszter az országos mérési feladatok keretében gondoskodik a nevelési-oktatási intézményekben folyó pedagógiai tevékenység méréséről, értékeléséről. Az alapkészségek, képességek országos mérésének minden tanévben ki kell terjednie a köznevelés 6., 8. és 10. évfolyamán a nappali rendszerű iskolai oktatás munkarendje szerinti tanuló esetében a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődésének vizsgálatára.


A határozat értelmében a tanév rendje szerint eredetileg 2020. április 20. és 24. közé tervezett Fenntarthatósági Témahét is elmarad, annak pótlásáról azonban az emberi erőforrások minisztere később rendelkezik.

2020-03-25 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>