Vissza

Tájékoztató a tanulók által választható tantárgyakrólA köznevelési törvény értelmében a tanuló joga, hogy válasszon bizonyos tantárgyak, érettségi vizsgára való felkészülés és a pedagógusok közül.

Az iskolák igazgatóinak 2020. április 15-ig kell elkészíteni a tájékoztatót a tanulók által választható tantárgyakról a 2019/2020-as tanévben. Az iskolának a fenntartó jóváhagyását követően kell közzétenni a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak. A középiskolákban tájékoztatást kell adni továbbá az érettségi vizsgára történő felkészítés szintjéről is. A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében a tanuló joga különösen, hogy válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá pedagógusok közül.

A tájékoztatók tartalmazzák, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni. A tájékoztató elfogadása előtt – normál esetben – be kellett szerezni az iskolaszék, ennek hiányában a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményét is. Ha az iskolában nemzetiségi iskolai nevelés és oktatás folyik, ki kellett kérni az érintett helyi nemzetiségi önkormányzat véleményét is. A tantermen kívüli, digitális munkarendre tekintettel ezen vélemények beszerzése alternatív módon történt meg.

2020-04-14 | dr. Klész Tibor | Dokumentumsablonok

Szeretnék ilyen híreket kapni >>