Vissza

Május 10-ig lehet pótlólagosan kérni a minősítési tervbe való felvételtA pótlólagos jelentkezés lehetősége azoknak a pedagógusoknak áll fenn, akik ugyan leadták intézményvezetőjüknek március 31-éig a jelentkezésüket a 2021. évi minősítésre, de azt nem, vagy hibásan rögzítették.


A pedagógusminősítési eljárás keretében a minősítési tervbe való felvételre irányuló kérelmet 2020. május 10-ig lehet benyújtani hibás rögzítés vagy a rögzítés elmaradása esetén. Ha az intézményvezető a minősítő vizsgát, a kötelező minősítési eljárást, vagy – a pedagógus határidőig megtett kezdeményezése ellenére – a nem kötelező minősítési eljárásra való jelentkezést nem vagy hibásan rögzítette az informatikai rendszerben, a pedagógus a minősítési évet megelőző év május 10-ig, év közben keletkező jogviszonnyal, vagy a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá kerüléssel összefüggő, kötelező minősítés rögzítése esetén a rögzítés elmaradásának tudomására jutásától számított tíz napon belül kérheti a minisztertől a minősítési tervbe való felvételét.

A köznevelésről szóló törvény biztosítja a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak számára a pályán való előmenetel lehetőségét. A pedagógusok minősítő vizsgáját és minősítési eljárását az Oktatási Hivatal szervezi. A minősítő vizsgára és a minősítési eljárásra a pedagógus a hivatalnál jelentkezik.

 

2020-05-06 | dr. Klész Tibor | Portfólió

Szeretnék ilyen híreket kapni >>