Vissza

A szakképző intézmények nyilvántartásának új rendjeA változások az új szakképzési törvény bevezetéséhez kapcsolódnak. Az NSZFH tájékoztatót jelentetett meg ezzel kapcsolatosan.


A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal tájékoztatót jelentetett meg a honlapján (www.nive.hu) a szakképző intézmények nyilvántartásba vételéhez kapcsolódóan. A tájékoztató értelmében az állami szakképző intézmény működéséhez nyilvántartásba vétel, a nem állami szakképző intézmény működéséhez nyilvántartásba vétel és működési engedély szükséges. A nyilvántartást a Hivatal vezeti. A tájékoztató kitér arra, hogy hogyan történik a szakképző intézmény alapítása és a nyilvántartásba vétel, amelyet kérelem megküldésével kell kezdeményezni. Pontosan meghatározza a nem állami szakképző intézmény alapító okiratának tartalmát és a kérelem benyújtásának eljárását, lépéseit.

A tájékoztató ismerteti magát a nyilvántartásba vételi eljárást, valamint a szakképző intézmény kötelezettségeit és szakképző intézménnyé alakulás szabályait. Ennek értelmében a technikum 2020. június 30-áig szakgimnáziumként, a szakképző iskola szakközépiskolaként működik, és a fenntartónak 2020. július 1-jével kell gondoskodni ezen intézménytípusoknak az új szakképzési törvénynek megfelelő működése előkészítéséről és alapító okiratának módosításáról.

2020-05-19 | dr. Klész Tibor | Szakképzés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>