Vissza

Május 31. – két határidő az iskolák számáraBár az idei évben hétvégére és pünkösdre esik, május 31-e fontos határidő az iskoláknak: a kölcsönözhető könvyek közzététele és a sportköri foglalkozások javaslattétele miatt.

 

Május 31. két határidőt is jelent az iskolák számára. Egyrészt eddig az időpontig kell közzétenni a helyben szokásos módon azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek.

Másrészt javaslatot kell tennie az intézményvezetőnek a következő tanévi iskolai sportköri foglalkozások szakmai programjának tartalmára a tanulók iskolai sportköri foglalkozásokra vonatkozó igényének felmérése, illetve a diákönkormányzat véleménye alapján. Ha az iskolában iskolai sportkör működik, akkor annak foglalkozásait a munkaterv részét képező, egy tanévre szóló szakmai program szerint kell megtervezni és megszervezni. Az iskolai sportköri foglalkozások nem kötelező tanórai foglalkozásként vagy egyéb foglalkozásként is megszervezhetők. Ha az iskolai sportkör feladatait – az iskolával kötött megállapodás alapján – a sportról szóló törvény szerinti sportszervezet látja el, a szakmai program elkészítésébe a sportszervezet képviselőjét is be kell vonni."

2020-05-29 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>