Vissza

Az ingyenes tankönyvek visszaszolgáltatásaA digitális munkarend az iskolai tankönyvek kezelését is érinti. A tanév végi tankönyv-visszaszolgáltatások rendjét az iskolaigazgató határozza meg.

 

A tankönyv-támogatási szabályok értelmében a 2019/2020-as tanévben június 15-ig kell visszaszolgáltatni az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket. Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket az iskola könyvtári állomány nyilvántartásába vegyék, az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék.

Az iskolai házirend és az iskolai tankönyvellátás rendje által megállapított tankönyvellátási szabályok nem vonatkoznak a munkafüzetekre és az 1-2. évfolyamos tanulók tankönyveire. Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket a tanuló köteles az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának, ami jelen tanévben a digitális tanrend speciális körülményeire tekintettel az iskola által meghatározott módon a bizonyítványosztás napját vagy később az ügyeleti napok valamelyikét is jelentheti.

2020-06-15 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>