Vissza

Köznevelési tárgyú rendeletek és szabályok módosultakAz új rendeletek összefüggnek a veszélyhelyzet megszüntetésével, és érintik például az érettségi vizsgát, a pedagógusok előmeneteli rendszerét és a tanév rendjét.

A veszélyhelyzet megszűnését kihirdető 2020. június 17-i Magyar Közlönyben több, köznevelési tárgyú rendelet módosítása jelent meg. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló 284/2020. (VI. 17.) kormányrendelet rögzítette többek között az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet előírásaitól eltérő szabályokat.


Az egyes, az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó miniszteri rendeleteknek a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő módosításáról szóló 21/2020. (VI. 17.) EMMI-rendelet pedig módosította többek között a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendeletet és a 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI-rendeletet.

2020-06-22 | dr. Klész Tibor | Jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>