Vissza

Keddig lehet módosítani a tankönyvrendeléstA tankönyvrendeléseket az iskolák június 30-áig módosíthatják. Az eredeti rendeléshez képest tizenöt százalékban térhetnek el a mennyiséget tekintve.


A tankönyvrendelés módosításának és a normatív kedvezményben részesülők feltüntetésének határideje 2020. június 30. Az iskolai tankönyvrendelést az iskola a fenntartója egyetértésének beszerzését követően közvetlenül azzal, hogy a tanévenkénti tankönyvrendelés határideje április utolsó munkanapja. A tankönyvrendeléseket a könyvtárellátó a tankönyvrendelési határidőtől számított tíz napon belül, azaz 2020. május 10-ig összesíttette és az adott tanévi tankönyvellátásban érintett kiadónak továbbította.

A módosítás az iskola által rendelt tankönyvek számát tekintve tankönyvenként legfeljebb 15%-ban térhet el az eredeti rendeléstől. Módosításra és pótrendelésre akkor kerülhet sor, ha a módosítás oka az osztálylétszám változása, vagy az, hogy az adott tanévi tankönyvjegyzék 2020 április 30-át követően újabb tankönyvvel egészült ki, és az iskola a fenntartója engedélyével ezek közül választott.

2020-06-26 | Dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>