Vissza

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók létszámának megküldéseJúnius 30-áig kell az iskoláknak - mint a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók prevenciójában résztvevő jelzőrendszer tagjának - megküldeni a létszámadatokat.


A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer és a rendszerbe történő adatszolgáltatás rendje keretében a nevelési-oktatási intézmény a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók létszámát összesítve, valamint az alkalmazott intézkedéseket feladatellátási helyenként összesített formában, évfolyamonkénti és tantárgyankénti bontásban az adott tanév második félévére vonatkozóan 2020. június 30-áig továbbítja a pedagógiai-szakmai szolgáltatást végző Oktatási Hivatal számára.

A rendszer a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók előrehaladásának iskolai szintű nyomon követését szolgáló informatikai rendszer. A támogató rendszer segítségével azonosított figyelmeztető jelek alapján és a pedagógiai-szakmai szolgáltatás javaslatainak figyelembevételével az iskola olyan pedagógiai intézkedéseket alkalmaz, amelyek keretében korszerű, tanulóközpontú nevelési-oktatási eszközökkel, az iskolai sikerességet támogató együttműködésekkel segíti a tanuló előrehaladását, kiemelt figyelemmel a képességek, készségek kibontakoztatására, az esélyteremtést szolgáló tevékenységekre.

2020-06-29 | Dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>