Vissza

Rendkívüli felvételi eljárás kiírásának határidejeAugusztus 31-ig írható ki rendkívüli felvételi eljárás a középfokú iskolákban.

 

A középfokú iskola igazgatója 2020. május 11. és 2020. augusztus 31. között, a felvételi döntésekről szóló értesítések megtörténte után a következő tanév első napjáig rendkívüli felvételi eljárást írhat ki a középfokú felvételi eljárás keretében.

Abban az esetben, ha az általános felvételi eljárás keretében a középfokú iskolába az adott osztályba felvehető tanulói létszám kevesebb, mint kilencven százalékát sikerült betölteni, a rendkívüli felvételi eljárást ki kell írni. A kiírást meg kell küldeni a székhely szerint illetékes járási hivatalnak, továbbá az Oktatási Hivatalnak, amely a megküldött és összesített adatokat a honlapján közzéteszi.

A rendkívüli felvételi eljárásban új jelentkezési lapot kell benyújtani a felvételt meghirdető iskola által meghatározott formában és időpontig. A rendkívüli felvételi eljárásban több jelentkezési lap is benyújtható, de egy jelentkezési lapon csak egy iskola jelölhető meg. A felvételi kérelmekről az iskola igazgatója dönt. Ha a tanulót rendkívüli felvételi eljárás keretében vették fel az iskolába, a beiratkozásának időpontját az iskola igazgatója állapítja meg.

2020-08-19 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>