Vissza

Köznevelési szakértő munkavégzés alól mentesítéseSzeptember 1-jéig kell meghatározni azt a napot az iskola igazgatójának, amikor a közoktatási szakértőt a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíti.

 

A pedagógus előmeneteli rendszer keretében a köznevelési szakértőt foglalkoztató intézmény vezetőjének a pedagógus minősítés évét megelőző év szeptember 1-jéig kell rögzíteni az informatikai rendszerben a munkahét azon napját, amikor a szakértőt a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesítését.

Az Oktatási Hivatal a minősítés évét megelőző év július 31-ig jelöli ki a minősítési évben minősítő bizottsági elnökként és köznevelési szakértő tagként eljáró pedagógusokat, és a kijelölésről őket, valamint az őket foglalkoztató intézmény vezetőjét értesíti, továbbá a – minősítő bizottság véleményezési joggal részt vevő, illetőleg külső szakmai partner képviselő tagjainak delegálása érdekében – megkeresi a fenntartót, valamint az együttműködési megállapodásban szereplő külső szakmai partnert.

2020-08-25 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>