Vissza

Boldog atipikus tanévet mindannyiunknak!Indul a tanév számos újdonsággal a járványhelyzetre és az egyéb tanügyi szabályozókra való tekintettel is. Hogyan is kezdjük ezt a szokatlannak ígérkező tanévet? Az alábbiakban egy iskolaigazgató beszámolóját olvashatják.

Újra szeptember 1. – kicsit másként…

A magamfajta tanárember számára az év nem januárban, hanem szeptember elsején kezdődik. Szeptember elseje a tanévnyitó napja. Ilyenkor tele lesz az utca, a villamos fekete-fehérbe öltözött kicsikkel és nagyokkal. Messziről látszik, ki az, aki iskolába igyekszik; a rég látott ismerősök, barátok lelkesen üdvözlik egymást, az újak kissé félszegen kerülgetik a csoportokat.

Az idén nem így lesz. Hogy hogyan, azt csak részben látjuk előre. Így vagyunk ezzel mindannyian. Mindenesetre érdemes számba venni, amit biztosan tudunk:
– A megújult Nat. alapján elkészültek a kerettantervek, és ezeket felhasználva minden iskolának még a tavasszal el kellett készítenie a saját, helyi tantervét. Ebből következően gyakorlatilag valamennyi iskola új pedagógiai programmal indít. A felmenő rendszerben bevezetett tantervek persze hordoznak némi bonyodalmat. Akit az intézmény például az ötödik vagy kilencedik évfolyam megismétlésére kötelezett, annak részben más tantárgyakat kell tanulnia, mint tavaly – tehát valójában nem megismétli az előző évet, hanem újra kezdi tanulmányait ezeken az évfolyamokon. Ez még akár szerencsének is mondható, hiszen ezután úgyis az új tantárgystruktúra szerint fog haladni. Ám kissé nagyobb bonyodalmat okoz, ha egy diák okos-ügyes, és a törvénybe foglalt lehetőséggel élve gyorsabban szeretne haladni a többieknél, és így egy tanév alatt kettőt abszolválna. Eszerint a kilencediket az új, a tizediket pedig a régi tantárgystruktúra szerint kell teljesítenie, és a továbbhaladása is a régi struktúra szerint történhet a továbbiakban. Ő ugyanis egyszerűen lehagyja a felmenő rendszert. Ha valaki nem ennyire nagyravágyó és előrelátó, mindössze egy informatika előrehozott érettségit szeretne, annak i s meggyűlik a baja rendszerrel, tekintve, hogy jelenleg kilencedikben digitális kultúra, tizedikben pedig informatika nevű tantárgyat hallgathat, és hogy ebből hogyan lesz a kilencedik évfolyamot lezárva és a tizedikes anyagból beszámolva előrehozott érettségi, azt még nem lehet tudni.
– Az érettségit is adó középszintű szakképzésben résztvevőknek egy kicsit még bonyolultabb az élete. Most érettségizik majd az a diák, aki a 2016-ban bevezetett új szisztéma szerint kezdte meg tanulmányait, de még javában az iskolapadot koptatják a 2018-as szabályozás szerint tanulók, és most egy újabb tanterv alapján indul a tanév a szakképző intézményekben. Ebben még az is különleges, hogy néhány – művészeti, pedagógiai szakma – oktatása az EMMI felügyelete alatt új szakmaként bővíti a kínálatot. Amelyik intézmény párhuzamos művészeti képzést is folytat, az például ilyen nehézség elé nézhet:
o A kilencedik évfolyamon már nem párhuzamos képzés keretében indíthat az ITM felügyelete alá tartozó mozgókép- és médiakészítő szakképzést, míg tizediktől fölfelé ugyanez a képzés kifutó rendszerben párhuzamos képzés keretében zajlik. Ezzel szemben a kilencedik évfolyamon párhuzamos képzés keretében indíthat mozgókép- és animációtervező képzést, mely az EMMI felügyelete alá tartozik. Az előbbi technikumi, az utóbbi szakgimnáziumi képzés.
o A példák még bővíthetők, de a lényeg: ezekben az intézményekben nagy bajba kerül a diák, ha bármiért évet kellene ismételnie – egyszerűen kifut alóla a rendszer. Az iskoláknak meg főhet a fejük, hogy a szigorú szabályozások keretei között hogyan is tudják megfeleltetni egyik tantárgyi struktúrát a másiknak.
– Nem mindenhol lesznek jelen, de mindnyájunkat érinti az új iskolai személyzet, az iskolaőrség megjelenése. Valójában nem tagjai ők a tantestületnek, rendvédelmi dolgozók, akik a budapesti, illetve a helyi rendőrség állományába tartoznak. Nem tudjuk, hogy részt vettek-e a tanévnyitó értekezleten, amely sok helyütt miniszteri ajánlással online zajlott. Azt sem, hogy mennyire sikerült a gyorstalpaló tanfolyamon felkészülniük a nem könnyű feladatra. Azt azonban az egész ország tudja, hogy a fizetésük sok diplomás kollégáén túltesz, és ez bizony nem túl szerencsés belépő ahhoz, hogy a tantestület támogató kollégát, és nem egy erőszakszervezet helyi képviselőjét lássa bennük.
– A sok újdonság mellett még újabb: az eddig alternatív iskolaként, saját alternatív kerettanterv szerint működő intézmények mostantól egyedi eltérési engedéllyel dolgozhatnak tovább. Ez jelentős eltérés a korábbiakhoz képest. Ugyanakkor több tanulócsoport iskolává alakult, talán a legnagyobb ezek közül a Budapest School, amely az egyedi eltérési engedély elnyerése után több telephelyre is megkapta a működési engedélyt. Vannak azután olyan tanulócsoportok, amelyek egyedi eltérési engedély nélkül alakultak iskolává, és vannak néhányan, amelyek a jelenlegi feltételeknek sehogyan sem tudtak megfelelni, és így mindenki nagy bánatára megszűntek. Ezzel együtt a különböző, célzott programokat megvalósító tanulócsoportok továbbra sem tűntek el az informális térből: programjukban tehetséggondozás, speciális fejlesztő program, hátránykompenzáció szerepel.
– Az idén az érettségik is furcsán alakulnak. Amikor a tavaszi vizsgaidőszakban az összes előrehozott érettségire való jelentkezést törölték, akkor a jelentkezők bízhattak benne, hogy a kivételes intézkedés kivételes kompenzációjaként az őszi időszakban letehetik az elmaradt vizsgát. Most csak annyit tudunk, hogy a jelentkezés határideje egy héttel kitolódott, döntés azonban még nem született az őszi előrehozott érettségikről. Nagyon valószínű, hogy a járványhelyzet mondja majd ki az utolsó szót.
– Most egyébként is sok a csúszás: a tanév rendjét, amely legkésőbb februárban szokott megjelenni, idén augusztus 11-én tették közzé. Ebben is ott a világjárvány nyoma: az érettségi vizsgák időpontja a legutóbbi tapasztalatot tükrözi. A nagy létszámú vizsgák később, 9 órakor kezdődnek, így a tömegközlekedés terhelése, ezzel a fertőzésveszély remélhetőleg jelentősen csökken. Mi, budapestiek a főpolgármester levelét is kézhez vehettük arról, hogy fontoljuk meg a későbbi iskolakezdést ugyanezen okból. A javaslat racionális, remélhetőleg sok intézmény veszi fontolóra dolgot. Egymás között: egyébként is jobb később kezdeni, hiszen tudományosan bizonyított, hogy a nebulók esze kilenc előtt kevésbé fog.
– A sok újdonság mellett itt van még a nyakunkon a bizonytalanság, ahogy az őszi érettségik kapcsán már említettem. Értesítést kaptunk arról, hogy a BM hol, mikor adja át az iskolánknak a kiporciózott fertőtlenítő szereket. Ezt még a tanévnyitó előtt át tudjuk venni valahol. Jól jön majd akkor, ha kifogyunk a magunkéból, hiszen természetesen már jókora adagot bevásároltunk mindenből. Megkaptuk az EMMI-től a járványhelyzetre vonatkozó ajánlást is. Meglehetősen hasonló dolgokat olvashatunk benne, mint amiket magunk is megfogalmaztunk magunknak, és persze már ki is raktuk a honlapunkra. Nem tudtuk megvárni az államtitkári levelet, mert a szülők és gyerekek már jóval korábban ostromolni kezdtek bennünket, hogy hát hogy is lesz az idén. Noha az oktatásirányítás mindeddig elutasítja a digitális oktatást, mi nem tartjuk kizártnak, hogy ilyen vagy olyan módon, de ráfanyalodunk. Úgy készülünk, hogy az óráinkba beépítjük ezeket az oktatási formákat, igyekszünk a személyes együttlétek alatt begyakorolni, és házi feladatok, egyéni munka keretében természetessé tenni az online eszközök használatát az oktatási folyamatban. Hogy ha majd mégis mozdulni kell, ne érje váratlanul, felkészületlenül a csapatot ez a fajta munkarend. Pedagógus, diák egyaránt otthonosan mozogjon a digitális térben. A nyáron igyekeztünk a gépparkunkat is frissíteni, több laptopot is beszereztünk, hiszen tapasztalatunk, hogy több diákunk csak az iskolából kölcsönzött géppel tudott bekapcsolódni a digitális munkarendbe.

Itt van tehát szeptember elseje. A tanévnyitó. Az idén az iskolába belépők mindegyike a saját osztálytermébe vonul, és miután használta a tanári asztalon elhelyezett kézfertőtlenítőt, egymástól jókora távolságra ülve megnézheti a telefonján az igazgató tanévnyitó rövidfilmjét, amely üdvözli az atipikus diákokat és kollégákat, valamint megnyitja a 2020/2021-es, atipikusnak ígérkező tanévet. De tudjuk: ez az atipikusság az idén nem csupán a fura gyerekek gyűjtőhelyét, a ZK-t illeti. Tehát boldog, atipikus újévet mindnyájunknak!

2020-08-31 | Kerényi Mária | Módszertár

Szeretnék ilyen híreket kapni >>