Vissza

Szeptember 25. a Magyar Diáksport NapjaSzeptember 25. az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap (Magyar Diáksport Napja).

A 2020/2021-es tanévben szeptember 25. az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanapja (Magyar Diáksport Napja). A nevelőtestület és az intézményvezető döntése alapján a pedagógiai program tartalmazza az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszereket, beleértve a témanapokat, témaheteket és a projektoktatást is.

A projektoktatás során a témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók érdeklődésére, a tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére, együttműködésére épül a probléma megoldása és az összefüggések feltárása útján. A projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter a tanév rendjében meghatározott időpontokban hirdeti meg. A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, valamint egyéb foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti.

2020-09-28 | dr. Klész Tibor | Módszertár

Szeretnék ilyen híreket kapni >>