Vissza

Szakmai gyakorlat a digitális tanrend soránAz ITM előírása értelmében a jelenléti szakmai gyakorlatot továbbra is hagyományosan kell megszervezni.

 szakképzés, digitális munkarend

2020. november 11-től bevezetésre kerül tantermen kívüli, digitális munkarend megvalósítására kiadott ITM egyedi miniszteri határozat értelmében a szakképző intézményekben folyó szakmai oktatásban a jelenlétet nem igénylő szakmai gyakorlati oktatást on-line módon kell megszervezni. A szakképző intézményeknek helyi óratervet kell kialakítani a duális képző partnerekkel együttműködve. Az óraterv kialakítása, a munkabeosztás meghatározása és a vizsgaszervezés során figyelemmel kell lenni az életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt veszélyeztetett oktatók és dolgozók érdekeire.
Az on-line oktatásra vonatkozó óratervnek tartalmaznia kell konzultációs, felzárkóztató, illetve az értékelést, számonkérést biztosító foglalkozásokat. A jelenléti szakmai gyakorlati oktatás során a csoportokat úgy kell megszervezni, hogy a tanműhelyben a 1,5 méteres védőtávolság, vagy a tanulók felépítménnyel való fizikai elválasztása biztosított legyen. Az foglalkozás ideje alatt maszk vagy más, azzal egyenértékű egyéni védőeszköz viselése kötelező. A többcélú szakképző intézmény kollégiumában a 2. pont szerinti szakmai gyakorlati oktatáson, illetve a 3. pont szerinti vizsgán való részvétele érdekében a tanulóknak szükség szerint biztosítani kell a kollégiumi ellátást a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett.

2020-11-17 | dr. Klész Tibor | Szakképzés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>