Vissza

Adatszolgáltatás az országos mérés-értékeléshez és a célnyelvi méréshezA jövő tavaszi országos méréshez, értékeléshez szükséges adatokat november 20-ig kell megküldeni az Oktatási Hivatalnak.

 mérés-értékelés

Az érintett iskoláknak 2020. november 20-ig kell megküldeni az Oktatási Hivatal részére a 2020/2021. tanévi országos méréshez, értékeléshez, a célnyelvi méréshez valamint a idegen nyelvi méréshez szükséges adatokat a Hivatal által meghatározott módon.


A célnyelvi mérés megszervezésére 2021. május 12-án kerül sor, amely a hatodik évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti A2 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri. A mérések eredményét az érintett általános iskola idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva teszi közzé a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 2021. június 11-ig.


Az országos mérés, értékelés napja 2021. május 26. lesz, amelyet az Oktatási Hivatal az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával szervez meg. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelésórák kivételével számukra nem szervezhető.

2020-11-18 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>