Vissza

Az iskolai dolgozók teszteléseRendkívüli intézkedések ebben a rendkívüli helyzetben. A megszorítások napról napra változnak, új és újabb rendeletek jelennek meg. Az alábbiakban vezető kormányhivatalnok szerzőnk a legújabb, nagyon várt lehetőségre hívja fel a tanárok és igazgatóik figyelmét.

Amint azt november elején bejelentették, heti rendszerességgel sor kerül az iskolai nevelő, oktató munkát végzők COVID szűrésére. Ezzel kapcsolatosan a Magyar Közlöny 2020. évi 252. számában jelent meg az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési-oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről szóló 509/2020. (XI. 19.) kormányrendelet.

A tesztelést a kormányhivatal szervezi meg

A fővárosi és megyei kormányhivatal szervezésében a SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas antigén gyorsteszttel az Operatív Törzs által meghatározott rendben és ütemezéssel vizsgálatot kell végezni – az egészségügyi, a szociális és a bölcsődei dolgozók mellett – a nevelési-oktatási, valamint szakképző intézményekben nevelési-oktatási tevékenységet végző személy esetében.
A tesztelés alól kivételt jelent az az eset, ha a foglalkoztató intézményben rendkívüli szünet vagy tantermen kívüli digitális munkarend került elrendelésre.

A tesztelésen való részvétel önkéntes.

A vizsgálat feltételei

A vizsgálatra akkor kerülhet sor, ha
• az érintett a vizsgálat elvégzéséhez előzetesen hozzájárult, és
• nem rendelkezik az esedékes szűrővizsgálat kiváltására alkalmas előzetesen elvégzett megfelelő szűrővizsgálati lelettel.

Az iskolai dolgozó kötelezettsége

A vizsgálatban részt vevő foglalkoztatottnak a részére megadott időpontban a vizsgálat helyszínén meg kell jelennie.
A vizsgálat pozitív eredménye esetén a foglalkoztatott haladéktalanul köteles értesíteni a háziorvosát, aki a pozitív eredményt az Országos Szakmai Információs Rendszerben (OSZIR) a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott eljárásrendben foglaltak szerint rögzíti.

A vizsgálatot végzők

A kormányrendelet szerint a vizsgálat elvégzésébe – egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultság nélkül – orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgató kirendelhető.
A vizsgálatot végző személy gondoskodik a gyorsteszt használati utasítása szerinti mintavételről, valamint a vizsgálat során az infekciókontroll-szabályok betartásáról.
A vizsgálatot lehetőség szerint a foglalkoztatottnak a foglalkoztatás helye szerinti intézményében kell végrehajtani.

Az iskola, kollégium feladata

Az intézmény köteles gondoskodni a vizsgálat során képződött veszélyes hulladék megfelelő gyűjtéséről és tárolásáról, annak elszállítását a fővárosi, megyei védelmi bizottság szervezi meg.
A vizsgálat eredményéről az intézmény által kijelölt személy adatlapot tölt ki, amelynek egy példányát a tesztelésben részt vett foglalkoztatottnak kell átadni, másik példányát a tesztvevők a megyei (fővárosi) tisztifőorvosnak adják át.

A tesztelés kezdete

A tesztelés a szociális ágazatban dolgozókkal 2020. november 20-án kezdődött, a köznevelésben november 23-tól indult.

Az óvodával kapcsolatos legfrissebb járványügyi intézkedések elolvashatók az Iskolaszolga decemberi számában.

2020-11-19 | dr. Farkas Ildikó | Jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>