Vissza

Dokumentumok feltöltése pedagógiai-szakmai ellenőrzésekkel kapcsolatbanAz ellenőrzött pedagógusnak, intézményvezetőnek és intézménynek november 30-ig kell feltölteni a szükséges dokumentumokat az Oktatási Hivatal rendszerébe.

 ellenőrzés

2020. november 30-áig kell feltöltenie az ellenőrzésben érintett pedagógusnak az ellenőrzési terv elkészítése évének vonatkozásában a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló kormányrendeletben meghatározott portfólióját az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerbe. Ha az ellenőrzés kijelölt időpontja előtt megváltozik a pedagógus munkáltatója, akkor a portfólió feltöltésére szolgáló informatikai hozzáférést úgy kell biztosítani számára, hogy a portfólió módosítására legalább tizenöt nap álljon rendelkezésre.

Ugyancsak eddig az időpontig kell feltöltenie – intézményvezető ellenőrzése esetén – az érintett intézményvezetőnek az informatikai támogató rendszerbe a vezetői tevékenységet bemutató dokumentumokat, a köznevelési intézmény ellenőrzése esetén pedig az ellenőrzést megelőző két tanév munkatervét és éves beszámolóját, a legutóbbi továbbképzési programot és az ahhoz kapcsolódó beiskolázási terveket, valamint az intézményi eredményeket, ide értve az ellenőrzés évét megelőző öt évben lebonyolított, az intézményre vonatkozóan kötelező országos mérések eredményeit, kiértékelését, az azokkal kapcsolatos intézkedéseket bemutató dokumentumokat.

2020-11-27 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>