Vissza

December 1-jéig kell jelentkezni a február-márciusi szakmai vizsgákraDecember 1-ig kell megküldeni a jelentkezés lapokat a téli szakmai vizsgaidőszakra, azaz a 2021. február-márciusi szakmai vizsgákra.

 

A 2020/2021-es tanévben az iskolai rendszerű szakképzésben 2020. december 1-jéig kell benyújtani a jelentkezési lapot a téli (azaz a 2021. február-márciusi) szakmai vizsgaidőszakra.

A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az általa tanult szakma szakmai vizsgájára személyesen vagy meghatalmazott útján, írásban jelentkezhet. A jelentkezési lapot az akkreditált vizsgaközponthoz kell benyújtani az akkreditált vizsgaközpont által meghatározott formában. (A szakképző intézmények 2025-ig alanyi jogon akkreditáció nélkül is jogosultak szakmai vizsgát szervezni.) A jelentkezési laphoz csatolni kell a szakmai vizsgával kapcsolatos kérelmeket és az ilyen kérelem alapjául szolgáló okiratok másolatát.

A jelentkezési lap benyújtásának határideje a február-márciusi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszakot megelőző év december hónapjának első napja, a május-júniusi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszak éve február hónapjának tizenötödik napja, az október-novemberi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszak éve augusztus hónapjának utolsó munkanapja.

2020-11-29 | dr. Klész Tibor | Szakképzés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>