Vissza

Tájékoztató a gyermek tankötelezettségének hatéves kornál korábban történő megkezdésérőlMegjelent egy tájékoztató a gyermek tankötelezettségének hatéves kornál korábban történő megkezdésével kapcsolatban.

 

Az Oktatási Hivatal megjelentetett egy tájékoztatót a gyermek tankötelezettségének hat éves kornál korábban történő megkezdésével kapcsolatban, a szülőnek ugyanis lehetősége van a arra, hogy kérelmére a gyermek már hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését, feltéve ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri. A kérelmet az Oktatási Hivatalhoz kell benyújtani a szülőnek, amelyre 2021. január 1-jétől 2021. január 15-ig lesz lehetőség.


A tájékoztató tartalmazza az engedélyezés menetét, a kérelem benyújtásához javasolt kéreleműrlapot és a kérelem benyújtásával kapcsolatos fontosabb szabályokat is. A kitöltött kérelmet elektronikus úton ügyfélkapun keresztül vagy postai úton lehet beküldeni. A kérelmeket a Hivatal az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény vonatkozó szabályai alapján bírálja el. Optimális esetben az Oktatási Hivatal nyolc napon belül dönt az adott ügyben. A döntés ellen bírósági jogorvoslat vehető igénybe.

2020-12-07 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>