Vissza

Tanácsadás - archívum

Üzenet:

Egycsoportos óvoda vezetője vagyok 12 óra kötött óraszámmal. Rajtam kívül a magas gyermeklétszám arányában még két óvodapedagógus dolgozik heti 32 óra kötött óraszámmal, 2014.08.16-tól. Kérdéseim: − Milyen beosztás volna az ideális a hármunk kötött munkaidejének letöltésére az egy vegyes életkorú csoportban? − Dolgozhatunk-e együtt valamelyik kolléganőmmel naponta 2,5 órában? − Nekem vezetőként csak a heti 12 órát kell rögzítenem a heti munkaidő nyilvántartásba, vagy a vezetői munkáról is kell nyilvántartást vezetni? − A nyári időszakban − amikor még csak ketten dolgoztunk a kolléganőmmel, és munkaidőnk napi 9,5 órát tett ki − a túlmunkát ki kell-e fizetni, mert sajnos mi évek óta nem kaptunk egy fillért se, viszont lecsúsztatni sem tudtuk, mivel egészen eddig csak ketten voltunk. Ha ki kell fizetni a túlmunkát akkor a napi 8 órán felüli óraszámmal vagy a kötött munkaidő óraszámával kell-e elszámolni?

Szakértőnk válasza:

 

Azt, hogy mi lenne mindhármuk számára az ideális munkaidő, az óvoda nyitva tartása alapján kell eldönteni. A munkaidő meghatározása véleményünk szerint nem függ össze a csoport életkori összetételével.

 

Az átfedési idő maximum napi két óra lehet, ez alapján a két és fél óra nem megengedett.

A vezetőre is vonatkozik a munkaidő nyilvántartása. A köznevelési intézményekben a heti munkaidő kötött és kötetlen munkaórákból áll, ami összesen − teljes munkaidő esetén − 40 óra. A nyilvántartásnak ezt a 40 órát kell tartalmaznia a vezető esetében.

 

Az óvodapedagógus csoportban letöltendő kötött munkaideje heti 32 óra. A dolgozó munkaidején felül plusz 4 órában helyettesítést, illetve túlmunkát végezhet. Ha ezen felül (a 36 órán túl) túlmunkát kell végeznie, abban az esetben számolható el részére helyettesítési vagy túlmunkadíj.

 

Mivel hárman vannak, és a vezető is heti 12 óra kötött órával rendelkezik, ezért megvalósítható, hogy a túlmunkát végző arányosan munkaidő-kedvezményben részesüljön.

2014-09-01