Vissza

Tanácsadás - archívum

Üzenet:

Két csoportos óvoda a miénk. Egyik óvodapedagógus kolléganőnk gyermeke születése miatt jelenleg gyesen van. Helyettesítésére kerestem óvónőt, de a meghirdetett állásra nem érkezett pályázat, illetve egy olyan jelentkező akadt, aki óvodapedagógus szakon sikeres záróvizsgát tett, de nyelvvizsga hiányában jelenleg csupán abszolutóriuma van. Őt alkalmaznám, de a kinevezésével kapcsolatban több pontban is bizonytalan vagyok. Ennek megválaszolásában kérem a segítségét!

Szakértőnk válasza:

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény (a továbbiakban: Nkt.) 66.§ (1) bekezdése értelmében: a köznevelésben az alkalmazás feltétele, hogy az alkalmazott, a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott

− rendelkezzen az előírt iskolai végzettséggel, szakképesítéssel, szakképzettséggel,

− ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű legyen és

− cselekvőképes legyen, továbbá

− a 3. melléklet 2011. évi CXC törvényhez A nevelési oktatási intézményekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi és szakképzettségi követelményeinek is eleget kell tenni. 

A fenti vonatkozás értelmében az abszolutórium nem elegendő az óvodapedagógusi munkakör betöltéséhez.

2014-09-01