Vissza

Az Nkt. módosításához kapcsolódó rendeletek változásaiA tavalyi Nkt.-módosítások egy része idén január 1-jével lépett hatályba, de a változások a végrehajtási rendeleteket is érintették. Ezek megjelenése folyamatos.

 Köznevelési törvénymódosítás

Több kormányrendelet is módosult!


Fontos új végrehajtási jogszabályok jelentek meg a Magyar Közlöny 2019. évi 187. számában. A kihirdetésre 2019. november 21-én került sor:
– az óvodába járással és tankötelezettséggel kapcsolatos egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 275/2019. (XI. 21.) kormányrendelet, valamint
– az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 278/2019. (XI. 21.) kormányrendelet.

Mindkét jogszabály több kormányrendeletet is módosított, és a pontosító rendelkezések mellett a legtöbb változás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelésről szóló törvény) 2019. nyári módosításához kapcsolódó végrehajtási rendelkezés.

Az óvodába járással és tankötelezettséggel kapcsolatos egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 275/2019. (XI. 21.) kormányrendelet által bevezetett fontosabb változások.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet módosítása

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 2020. szeptember 1-jétől hatályos, új 44. §-a a szakértői bizottságként eljáró Gyakorló Szakszolgálattal kapcsolatos illetékességi és eljárási szabályokat rögzíti.

A kormányrendelet új V/A. fejezete a tankötelezettség megkezdése alóli felmentéssel kapcsolatos hatósági eljárások szabályait tartalmazza. Ezen belül részletesen szabályozza a tankötelezettség megkezdése alóli felmentéssel kapcsolatos hatósági eljárásban az Oktatási Hivatal által szakértőként kirendelt szakértői bizottságok illetékességi és eljárási szabályait.

Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) kormányrendelet módosítása

A köznevelésről szóló törvény 45. § (8) bekezdése szerint 2020. január 1-jétől a járási hivatal helyett egy másik állami szerv vezeti a tankötelesek hatósági nyilvántartását, és közöl adatot a kötelező felvételt biztosító iskolák fenntartói számára. A most kihirdetett jogszabály-módosítás kijelölte a nyilvántartó állami szervet. A módosítás nyomán 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) kormányrendelet 3. alcíme új 15/F. §-sal egészül ki, amelynek értelmében a jövőben az Oktatási Hivatal vezeti a tankötelesek nyilvántartását. A tankötelesek hatósági nyilvántartásának az adja a jelentőségét, hogy ez az alapja a köznevelési, családtámogatási, szabálysértési jogszabályokban a tankötelezettség teljesítésével, illetve annak megszegésével kapcsolatos intézkedéseknek, szankcióknak.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet módosítása

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet módosításai a gyakornoki idő, illetve a szakmai gyakorlat idejének számítását pontosítják, illetve könnyítik. A 2. § módosított (2) bekezdése alapján az egy vagy két év gyakornoki időbe a foglalkoztatási jogviszony létesítése előtt megszerzett szakmai gyakorlat idejét is be kell számítani azzal, hogy gyakornoki időként az egy vagy két évből hátra levő időt kell a kinevezésben, a munkaszerződésben rögzíteni. Ha az ilyen módon számított gyakornoki idő lejárta és a minősítő vizsga között kevesebb, mint egy hónap lenne hátra, a gyakornoki időt egy hónappal vagy a pedagógus kérésének megfelelő mértékben, de legfeljebb hat hónappal meg kell hosszabbítani.

A 6. § módosított (3) bekezdése szerint ha a pedagógus-munkakörre foglalkoztatási jogviszonyt létesítő személy nem rendelkezik az (1) és (2) bekezdés szerint számított egy vagy két év szakmai gyakorlattal, de bármely más munkakörben, vagy részben az (1) és (2) bekezdésben foglalt jogviszonyban, részben más munkakörben szerzett legalább hat év munkaviszony-jellegű jogviszonnyal rendelkezik, mentesül az előmeneteli rendszer gyakornoki szakasza követelményeinek teljesítése alól, és a Pedagógus I. fokozatba sorolják őt be.

A cikk teljes egészében elolvasható az Iskolaszolga januári számában.

2020-01-22 | Dr. Farkas Ildikó | Jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>