Vissza

Új iskolai rend június 2-tőlMaruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár bejelentése után a jogszabályt is kiadták az óvodák és iskolák veszélyhelyzet utáni működéséről.

koronavírus, digitális munkarend, újranyitás

Az óvodák újranyitásáról szóló kormányrendelet után a Magyar Közlöny 2020. május 21-i számában megjelent az iskolák 2020. júniusi működéséről szóló 220/2020. (V. 22.) kormányrendelet is, amelynek értelmében az iskolák 2020. június 2. és 2020. június 15. között továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarend szerint működnek azzal, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarend tapasztalatai alapján egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás szervezhető a tanulók felzárkóztatása céljából. A kormányrendelet kitér arra is, hogy 2020. június 2. és 2020. június 26. között minden általános és középfokú iskola megszervezi a tanulók felügyeletét. A felügyelet keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás tartható. Amennyiben pedig a tanuló a lakóhelyétől eltérő településen jár iskolába, és a saját intézményében nem tud tanulófelügyeletben részt venni, felügyeletének ellátását a lakóhelye szerinti településen működő iskola nem tagadhatja meg. Az iskolákban 2020. június 26-áig az intézményi gyermekétkeztetést a tanítási év szabályai szerint kell biztosítani.

Az új iskolai rendről az Iskolaszolga című folyóirat júniusi számában részletesen beszámolunk.

2020-05-25 | dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>